Imkers lokaal verenigd in NBV verenigingen

De lokale verenigingen van de Nederlandse BijenhoudersVereniging zijn allen voortgekomen uit, of hebben zich aangesloten bij de moederorganisatie. Verspreid over het land zijn ongeveer 200 verenigingen lokaal of regionaal actief met het houden van lezingen, het geven van cursussen en voorlichting en deelname aan (bijen)markten. Het onderhouden van onderling contact met de aangesloten leden is een van de hoofdtaken van een lokale vereniging. Daartoe worden vooral in de wintermaanden verenigingsavonden georganiseerd. 

Lokale verenigingen beschikken vaak over een gezamenlijke bijenstal of een perceel waar zonder overlast voor de omgeving bijenvolken kunnen staan. Vanuit de lokale vereniging is er contact met de lokale overheden. Ze opereren zelfstandig onder de naam van de NBV en vormen het directe aanspreekpunt voor de lokale imkers. Waar de lokale verenigingen zich bevinden, wat ze voor activiteiten organiseren en wie de contactpersoon is, vindt u in het overzicht. 

Status

Een groot deel van de verenigingen heeft om juridische en fiscale redenen een zelfstandige vereniging gevormd. Ze conformeren zich aan de NBV. Andere verenigingen zijn niet statutair zelfstandig. Ze vormen wel een eenheid en zijn als zodanig erkend. 

Elke vereniging vraagt contributie. De hoogte van de contributie verschilt per vereniging en loopt uiteen van € 5,- tot € 25,-. Een deel van de verenigingen int zelf de jaarlijkse bijdragen, andere verenigingen maken gebruik van de service die de NBV biedt via de jaarlijkse NBV contributienota.

Naar het overzicht >>

Lokale verenigingen van de NBV

Lokale verenigingen van de NBV

De NBV heeft ongeveer 200 lokale verenigingen in het land. De imkers in de regio van een vereniging zijn daarbij aangesloten. Verenigingsbijeenkomsten zijn er om bij te praten en kennis op te doen. Imkers in de lokale vereniging kennen elkaar en helpen onderling bij het houden van bijen.