Ledenraad en commissies

Ledenraad

De Ledenraad van de NBV bestaat uit 40 leden en komt minimaal twee keer per jaar in een formele vergadering met het bestuur bijeen. Naast deze formele vergaderingen worden verdiepende bijeenkomsten georganiseerd rondom inhoudelijke thema’s.

Elk ledenraadslid vertegenwoordigt een gelijk aantal leden. Ledenraadsleden worden voorgedragen door de groepen. Elke groep vaardigt minstens één ledenraadslid af. Afhankelijk van het aantal leden binnen de groep kunnen dit er meer zijn.

De Ledenraad vervangt sinds 22 april 2017 de Algemene Leden Vergadering (ALV). De ledenraad werd 11 november 2017 geïnstalleerd en op die datum traden de actuele statuten in werking. In 2022 heeft de Ledenraad – na het voltooien van haar eerste termijn – een zelfevaluatie gedaan. Informatie hierover vind je hier.

Commissies

Voor verschillende aandachtsgebieden zijn commissies actief. Een overzicht van de NBV-commissies is terug te vinden op MijnNBV.

Groepen

Lokale verenigingen zijn verbonden met een regionale groep. Groepen faciliteren afstemming tussen de verbonden lokale verenigingen en kiezen en afvaardigen een lid of leden voor de NBV Ledenraad. Ook organiseren groepen verschillende activiteiten voor imkers zoals studiedagen of opleidingen.

Ontvang 6x per jaar het vakblad Bijenhouden.