Bestuivingswerk

Honingbijen zijn, net als andere insecten als wilde bijen, zweefvliegen en hommels, bestuivers. Zij bestuiven planten en fruitbomen door ze te bezoeken. Het bestuiven van planten en fruitbomen is noodzakelijk om ze vruchten te laten dragen. Dus zonder bestuiving zouden wij geen vruchten hebben om te eten. De honingbij heeft daardoor een belangrijke rol in ons ecosysteem. Zonder dit proces zouden platen zich niet kunnen voortplanten en zouden de oogsten kleiner of er niet zijn.

Soms worden bijenvolken door een imker ingezet om land- en tuinbouw gewassen te bestuiven en daarmee een bijdrage te leveren aan de productie van vruchten en zaden.

De NBV Bestuivingscommissie adviseert over de plaatsing van bijenvolken en prijzen voor de verhuur van bijenvolken aan telers. Deze prijzen moeten worden beschouwd als vergoedingen, die door de imker als richtlijn kunnen worden gehanteerd.

 

Onderstaand de adviesprijzen voor 2023

  • Voor plaatsen bij open teelten: € 85,- per volk voor drie weken of minder, bij verlenging een toeslag van € 3,50 per dag.
  • Voor plaatsing bij bedekte teelten: € 40,- per volk per week.
  • Voor bestuivingsobjecten, waarvoor in opdracht van de teler speciale volken worden aangehouden en ingezet, kunnen onderhands vergoedingen worden vastgesteld.
  • Voor transport van de volken vanaf de bijenstal tot aan de teler kunnen kosten door de imker in rekening worden gebracht.
  • De imker kan een schriftelijke bestuivingsovereenkomst met de teler aangaan. Je kunt hiervoor gebruikmaken van ons voorbeeld.

Genoemde vergoedingen zijn exclusief BTW.

Ontvang 6x per jaar het vakblad Bijenhouden.