Algemeen Nut Beogende Instelling

De NBV heeft de ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Daarmee voldoet de vereniging aan de bepalingen zoals vermeld in art. 32 van de Successiewet. Door deze status is het voor u mogelijk om via fiscaal aantrekkelijke mogelijkheden een schenking aan de NBV te doen.

Standaardformulier publicatieplicht ANBI Algemeen

Lees meer over giften op de site van de Belastingdienst

Lees meer over het lidmaatschap