Bekijk profiel

Algemene informatie over de vereniging

Algemeen

AFDELING: Olst-Wijhe
Imkervereniging De IJsselbijkers

De imkervereniging Olst stamt uit 1912, maar ging in de zestiger jaren ter ziele. In Wijhe hielden de imkers langer stand, maar in het begin van de tachtiger jaren was ook daar de vereniging niet veel groter dan alleen het bestuur en had slechts een enkele imker nog bijen. De hoge leeftijd van de imkers van de ooit krachtige vereniging was daar debet aan.

Het tij van de neergaande imkerij lijkt gekeerd, ook vanwege de door ziekte en plagen belaagde bijenvolken, levend in een gebrekkig voedselgebied: dit helpt mede in het weer opleven van de interesse voor het imkeren. Steeds meer mensen trekken zich het lot van onze leefomgeving en die van de insecten aan. Zij zaaien bloemen voor vlinders, hommels en bijen, of kiezen ervoor om zelf te gaan imkeren. Op de meest onverwachte plaatsen kun je imkers en hun bijenvolken aantreffen, tot zelfs op daken van kantoren in de grote steden. Ook op het platteland langs de IJssel In Olst-Wijhe zijn diverse imkers actief, en er komen jaarlijks nieuwe imkers bij.

In 2012, precies 100 jaar na de eerste oprichting van de imkervereniging in Olst, is er opnieuw een imkervereniging opgericht, “De IJsselbijkers” genaamd, om zo de Olster en Wijhese imkers te verenigen in één club. De jonge vereniging bloeit: jaarlijks komen er gemiddeld 10 nieuwe gediplomeerde imkers bij.

Website van de vereniging De IJsselbijkers http://www.ijsselbijkers.nl 

Jaarlijks verzorgen wij een Kennismakingscursus en een Basiscursuszie cursupagina ijsselbijkersSallandbreed worden ook diverse Gevorderdencursussen aangebodenzie imkeropleidingensalland 

Lees hier meer over de historie, en hier het activiteitenprogramma van de IJsselbijkers. 

Een ZWERM ? Hier vindt u de adressen van Sallandse imkers die hem graag voor u willen vangen en huisvesten!

Contactgegevens

Naam

Olst

Provincie

Overijssel

Email adres

info@ijsselbijkers.nl

Website

http://www.ijsselbijkers.nl

Contactinformatie

– Sigis Sparenberg

(voorzitter, bijenteeltleraar)

– Michiel Bakker

(penningmeester)

– Henk Morrenhof

(secretaris)

– Peter Toorneman

(bestuurslid, praktijkbegeleider)

– Marc Hekking  (bestuurslid, praktijkbegeleider)

info@ijsselbijkers.nl