Bekijk profiel

Bijenzwerm

Bijenzwermmelding

Zwermen of wilde bijen? Wanneer mag u bellen.

U ziet bijen die rondom uw huis vliegen. Het zijn er vaak enkelen die in een spouwmuur of gat in de muur vliegen. Ze komen er weer uit en dat gebeurd een aantal keren. Hiervoor hoeft u de imker NIET te bellen.

Dit zijn wilde bijtjes die eitjes leggen en weer weg gaan. Voor uw spouwmuur totaal ongevaarlijk. Laat dit gewoon gaan en over enkele weken zijn de bijtjes weer weg.

U heeft dus bedreigde wilde bijen in uw tuin. Dat is mooi en zie het als een aanwinst. Veelal kunnen deze bijen niet steken. Zoek op internet naar “wilde bijen” foto’s en u kunt kijken welke bij het is. Meestal is het de metselbij. Bel ons aub hier niet voor op want wij worden al veel gebeld voor bijenzwermen die in bomen en struiken hangen.

Hier nog enkele foto’s van de metselbij.
wilde-bij-2-1 wilde-bij-1-1

Wat is een bijenzwerm?

In de maanden mei en juni en soms ook nog wel in juli vermeerderen bijenvolken zich. Zij doen dit door een zogenaamde zwerm. Een flink deel van het volk, enkele duizenden bijen, gaat er vandoor met de koningin in hun midden. Ze gaan op zoek naar een nieuw onderkomen. Voordat ze dit hebben gevonden maakt de zwerm een tussenstop. Ze vormen een klont bijen aan een boomtak, een hekje of een dakrand. Daar blijven ze een paar uur tot soms een paar dagen hangen. In de tussentijd gaan verkenners op zoek naar een nieuw ‘huis’. Hoewel een bijenzwerm er dreigend uit kan zien, is ze niet gevaarlijk. Bijen zijn er niet op uit om u te steken. Ze zijn alleen op doorreis en hebben niets te verdedigen.

Hieronder een zwerm van de honingbij. Mocht u deze zien dan kunt u een imker bellen.

bijenzwerm-1-1

Graag zwermen aanmelden bij 1 van onderstaande imker:
Wouter Adrichem 06-82307365
Jan Adrichem 06-49322353
Sophea Lim 06-83172933

 

Activiteiten

Activiteiten

open imkerijdagen

Ieder jaar op de 2e zondag in juli wordt door de imkers van  de Bijenstal Achtergeest in samenwerking met Hortus Alkmaar de open imkerijdag georganiseerd.

 

Imkers presenteren het verhaal van de honingbij en de wilde bij, er zijn excursies naar Bijenstal Achtergeest, er zijn bijenproducten te koop en leuke kinderactiviteiten. Ook lekker: een honingproeverij met verschillende soorten.

 

Bijen zijn belangrijke diertjes. Ze produceren bijvoorbeeld honing en bestuiven bloemen en planten, zodat deze zich weer voort kunnen planten. Ze zijn daarmee van groot belang voor het voortbestaan van plantensoorten en de rijkdom van de biodiversiteit. De Hortus ligt aan Berenkoog 43, in Alkmaar. Check voor meer informatie en het volledige programma: http://www.hortusalkmaar.nl.

 

Bezoek Bijenstal Achtergeest
Vooraf aan een excursie naar de Bijenstal geven de imkers presentaties over het leven van de honingbij en de wilde bij.
Kleine groepjes volwassenen en kinderen bezoeken daarna onder begeleiding van imkers deze bijenstal en krijgen uitleg over het leven van de bijen en hoe ze de honing maken.

bijenstal-opendag-2017-1-1

Bijenproducten te koop
Er zijn bijenproducten te koop, zoals verschillende soorten honing, kaarsjes van bijenwas, allerlei wollen bijenfiguurtjes en een assortiment zaden van bij-vriendelijke planten. Dat laatste is interessant om meer bijen te lokken naar border of balkon.
Zo kunnen mensen zelf een bijdrage leveren aan meer biodiversiteit.

 

Kinderactiviteiten
Kinderen kunnen zich laten schminken, een bijenhotelletje maken, een speurtocht door de tuin doen en een kaarsje maken van bijenwas.

jan-hendriks

Tenslotte is het terras een heerlijke plek om even te zitten, iets te drinken, te eten en de ervaringen en indrukken te delen met elkaar.

————————————————————————–

Bijententoonstelling in Schoorl

ieder jaar in augustus

 

Locatie: Buitencentrum “De Schoolse duinen” van Staatsbosbeheer, Oorsprongweg 1, 1871 HA Schoorl

Een deel van het bezoekerscentrum is ingericht door de afdeling Noord-Hollands Midden.
Imkers zijn aanwezig om vragen te beantwoorden.

 

Wat is er allemaal te zien?

 

Veel informatie: hoe leven bijen, wat hebben bijen nodig, welk doel hebben bijen voor ons leven, welke producten leveren bijen en nog veel meer.

image003

Hoe leven bijen? In de korf – in de kasten
image002

Hoe zit de kast er van binnen uit met levende bijen en de koningin is ook te zien. De bijen kunnen naar buiten, waar ze direct naar de heide in de Schoolse duinen kunnen vliegen.
image007

Er zijn diverse soorten honing om te proeven en te kopen.
Behalve over de honingbij geven we ook informatie over wilde bijen, hommels en wespen.

image004

En soms zijn er imkers die honing slingeren.

image005

In het bezoekerscentrum is nog veel meer te zien en te beleven. Buiten is er ook nog een bijenpad en een kabouterpad

en .. nog veel meer.

Algemene informatie over de vereniging

Algemeen

afdeling Noord-Holland Midden al meer dan 110 jaar

 

Contactgegevens

Naam

Noord Holland Midden

Provincie

Noord-Holland

Email adres

bijenvereniging.nhm@gmail.com

Contactinformatie

Secretariaat:
Bert Veerman
bijenvereniging.nhm@gmail.com

 

Redactie nieuwsbrief “Blijf Bij”:
Marise Eiff

Leraren van de vereniging:
Alkmaar e.o. Piet Kuijs
072-5051567
anitasenpietk@planet.nl
Heerhugowaard e.o. Sjaak Heere
072-5720016
devliegplank@ziggo.nl

Cursus korfvlechten:
Jan Hendriks
korfvlechten.mozello.nl/

Onderhoud website:
Johan de Boer
bijenstal.achtergeest@gmail.com

Facebook link: NBV Noord-Holland marktkraam | Facebook

Overige informatie

Geschiedenis vereniging

Voorgangers van de Nederlandse Bijenhouders Vereniging

Het is de tijd van rondvliegende bijenzwermen. In onze regio zijn tal van imkers druk met hun bijenvolken in de weer. De eerste overkoepelende organisatie van imkers werd op 29 oktober 1897 opgericht. Deze Vereniging tot Bevordering der Bijenteelt in Nederland (VBBN) telde al snel 1030 leden, verspreid over afdelingen in het land. Van één zo’n afdeling berust het archiefje bij het Regionaal Archief: ‘Bijenteelt Vereniging Heiloo en Omstreken’ en haar voorloper ‘Bijenteelt Vereniging Schoorl en Omstreken’.

 

Bijenpark De Linde
Het was op 6 mei 1907 dat L. van Giersbergen, de eerste rijksgesubsidieerde leraar in de bijenteelt, een spreekbeurt hield in Schoorl. Van Giersbergen verrichtte voor de VBBN onderzoek naar bijen, verzorgde onderwijs en voorlichting en zou van 1922 tot aan zijn pensioen in 1937 Rijksbijenconsulent zijn. De toehoorders die avond waren dermate enthousiast over Van Giersbergens optreden dat ze ter plekke de ‘Bijenteeltvereniging Schoorl en omstreken’ oprichtten. De Bergense Christiaan Frederik Blankendaal was een van de eerste leden van het vijfkoppige bestuur. Hij was fervent imker en bekend om zijn bijenpark De Linde bij zijn stolpboerderij aan Karel de Grotelaan nummer 33. Voor imkers is directe aanwezigheid van bloemen en planten als leveranciers van nectar en stuifmeel van groot belang.

 2._Advertentie_verkoop_honing

Wagen vol bijenkorven
Vijf maanden na de oprichting nam de nieuwe afdeling (27 leden) deel aan de landbouwoptocht in Alkmaar met een wagen vol bijenkorven en een observatiekast uit Bijenpark De Linde: ‘Voor velen in deze streek van Noord-Holland was deze voorstelling geheel nieuw, ja een grote menigte had nog nooit een korf met bijen gezien, nog minder een kast (…). Ook de raampjes met raathoning en de potjes slingerhoning hadden veel bekijks, evenals een stuk bijenwas.’ In 1908 telde de afdeling 48 leden. Er werden gezamenlijk imkerbenodigdheden ingekocht en ook de verkoop van honing werd zo veel mogelijk gebundeld. Daarnaast kocht de afdeling jaarlijks tientallen kilo’s bijensuiker in ten behoeve van het bijvoederen der bijen en reisde men in groepsverband met bijenvolken naar aantrekkelijke bijenvelden elders in het land.

3._C.F_Blankendaal_17_april_1923_te_Bergen  4._Bijenpark_De_Linde_te_Bergen_ca._1900

Spaarduitjes
Ook de verkoop van honing werd gereguleerd. Iedere honingverkoper voerde op zijn flacons het afdelingsmerk: een tekening van een honingraat met de naam van de afdeling erop. De belangstelling voor bijenteelt in de regio nam in de jaren die volgden toe. ‘Er zijn jongelui die van een spaarduitjes een kast met bijen gekocht hebben en daar mede onder leiding van een imker werken’ vermeldt het jaarverslag over 1909. In 1911 spoorde het bestuur de leden aan toch vooral honinggevende gewassen aan te planten zoals korenbloemen, Oost-Indische kers, komkommerkruid en acacia’s. Ook raadde men aan het honingproduct aan plaatselijke winkels te leveren en daarbij zuivere honing naast vervalste – met suikersiroop verdunde – honing te plaatsen. ‘De mensen zullen beslist de enige echte nemen en de slechte laten staan.’

 

Heidehoningslinger
Praktische lessen werden goed bezocht. Zo demonstreerde Blankendaal het uitslingeren van heidehoning met een heidehoningslinger, een soort centrifuge waarbij honing met kracht uit de raten geslingerd wordt. Blijkbaar was men met deze techniek nog niet vertrouwd aangezien het een methode was ‘die de aanwezigen wel eens wilden zien werken’. Van 1913 tot 1921 liep het aantal leden snel terug van zeventig naar 34. Op 24 april 1922 klaagde het bestuur dat voor de vierde keer achtereen slechts één lid de ledenvergadering bezocht. Men besloot tot opheffing van de afdeling. Maar op 10 november 1924 diende zich een opvolger aan: ‘Bijenteeltverenging Heiloo en omstreken’. Doelstelling: bevordering van de bijenteelt in haar ressort en behartiging van de belangen der leden door het organiseren van praatavonden, lezingen en excursies en praktische lessen. Daarbij stond het bevorderen van het gebruik van Nederlandse honing hoog in het vaandel. De praatavonden werden goed bezocht en cursussen enthousiast gevolgd.

Ans Educatie 6._Omslag_van_Het_Bijenboek_door_Joh._A._Joustra_z.d_

Kerngezond
Tijdens de oorlogsjaren 1940-1945 steeg het aantal leden spectaculair van 84 naar 131. Zo waren in 1941 bij een les over de bevordering van de bijenteelt in verband met de voedselvoorziening 38 geïnteresseerden aanwezig. ‘Afdeling kerngezond’, staat dan ook in het jaarverslag over 1942. Dat jaar gaf Joh. A Joustra, destijds gelauwerd schrijver van Het Bijenboek, het handboek voor imkers, een lezing voor de leden en maakt het jaarverslag melding van 503 bijenvolken in kasten en 53 in korven. In 1949 was het aantal leden gestegen tot 136. Daarna daalde het ledental tot midden jaren zeventig waarna weer herstel intrad. In 2006 fuseerde de Vereniging tot Bevordering der Bijenteelt in Nederland met onder andere de Bond van Bijenhouders (NCB) tot de Nederlandse Bijenhouders Vereniging (NBV). Afdeling Bijenteelt Heiloo en Omstreken werd daarbij omgevormd tot één van de afdelingen van de ‘Groep Noord-Holland’ onder de naam ‘Afdeling Noord-Holland Midden‘ met leden uit Alkmaar, Castricum, Egmond, Bergen, Heiloo, Heerhugowaard, Langedijk en Ursem. Ongeveer honderd leden zijn bij deze afdeling actief, meer dan 110 jaar nadat Van Giersbergen in Schoorl zijn enthousiasmerende spreekbeurt over bijenteelt hield. De NBV had in 2018 totaal achtduizend leden.

 

Door Annemarie Ettekoven
bron: https://www.regionaalarchiefalkmaar.nl/verdieping/blog/719-bijen