Bekijk profiel

Nieuws

Nieuws

Over de vereniging en lidmaatschap

De Vereniging tot Bevordering van Bijenteelt afdeling Beverwijk is sinds 2015 gegroeid van een kleine naar een middelgrote vereniging met ongeveer 40 actieve imkers.

Naast actieve imkers heeft de vereniging ook bijzondere lidmaatschappen. Hieronder vallen bijvoorbeeld gezinsleden of ereleden, die door het bestuur worden benoemd. De vereniging is afhankelijk van de jaarlijkse contributie, waarvan de huur wordt betaald. Voor het onderhoud van het terrein is de vereniging  afhankelijk van de persoonlijke inzet en bijdrage van individuele leden. Meestal gebeurt dat op eigen initiatief en soms in verenigingsverband, zoals tijdens de jaarlijks terugkeredende doe-dagen (meestal in September).BestuurHet huidige bestaat bestaat uit de volgende leden:- Voorzitter: dhr E. van der Geest- Secretaris: mevr W. van der Voort- Penningsmeester: dhr R. van IJsseldijk

Statuten van de vereniging

Parkreglement (1979)

Concept-Voorstel nieuw parkreglement

Activiteiten

Jaarlijks worden diverse activiteiten georganiseerd, soms in samenwerking met andere organisaties, zoals kinderboerderij De Baak en NME. Ook probeert de vereniging zich in te spannen voor bijvriendelijk beheer van bermen en braakliggend terrein. Voorbeelden van activiteiten waar de leden van de vereniging de afgelopen jaren actief bij betrokken zijn:- De jaarlijkse Landelijke Open Imkerij dagen (in 2017: 14 en 15 juli)- Roeffeldagen- Advies en inrichting permanente educatie op kinderboerderij De Baak- Incidentele woensdagmiddag evenementen ism NME en De Baak – Lezingen op scholen- Advies aan instanties en organisatie mbt creeren van bijvriendelijke omgeving- Publieksinformatie en communicatie diverse regionale media- Contact met regionale en landelijke imker-organisaties- Kennisontwikkeling, bv via opleidingen van individuele leden (verwijzing basiscursussen en docenten)

Wij nodigen scholen, jongerenorganisaties, overheidsinstanties, bedrijven en educatieve instellingen uit om contact op te nemen over de mogelijkheden om kennis te maken met de bijenhouderij en het creeren van een bijvriendelijke omgeving. Wij zijn daarnaast altijd op zoek naar nieuwe enthousiaste leden of vrijwilligers en zijn graag bereid ‘newbees’ stap voor stap in te leiden in deze fascinerende vrijetijdsbesteding.

 
Contact, informatie en routebeschrijving

Indien u graag lid wilt worden of andere vragen heeft over onze vereniging, cursussen, activiteiten of een zwerm bijen in uw omgeving, neem dan contact op met de secretaris, mevr W. van der Voort (wendyvdvoort1@hotmail.com)

Routebeschrijving

Ons bijenpark ‘Kaagweg’ in Beverwijk kunt u op de volgende manier per fiets of auto bereiken:Vanuit Beverwijk richting Wijk aan Zee. Afslag rechts Creutzberglaan. Vanuit Creutzberglaan links richting begraafplaats Duinrust. Vlak voor begraafplaats Duinrust afslag rechts (volg bord ‘Bijenvereniging’), grindpad richting Volkstuinvereniging Beverwijk.

Activiteiten

Activiteiten

MEI

06-05-2023
Beemster Bijenmarkt 2023 en Imkersdag

Algemene informatie over de vereniging

Algemeen

NBV Beverwijk en omstreken
Bijenzwerm gezien in Beverwijk en omstreken?Bel: 06-21188279

De afdeling NBV Beverwijk e.o. bestaat sinds 1946. Vanaf de oprichting huurt en beheert de vereniging een mooi gelegen bijenpark aan de Kaagweg in de binnenduinrandzone tussen Duinrust en de Volkstuinvereniging.De vereniging heeft vanaf de oprichting tot doel “de bevordering der bijenteelt in Nederland”. We doen dat bijvoorbeeld door uitwisseling van kennis en informatie tussen leden en met andere organisaties of overheid, maar ook door het beschikbaar stellen van faciliteiten en ruimte op een mooi en ruim Bijenpark.

Voor de winning van de honing werd er in de beginperiode gereisd naar de diverse drachtgebieden zoals de koolzaadvelden van Wieringermeer, fruitkwekerijen in de kop van Noordholland en de heidevelden op de Veluwe.De honingopbrengst in de omgeving van het bijenpark was in die periode te verwaarlozen. De bijen konden ervan overleven. Een oorzaak hiervoor was er in het begin zo’n 75 kasten op het bijenpark aanwezig waren.Jaren 70-nu

Na het afschaffen van de subsidie op de suiker, zo rond de jaren 70, en de vermindering van de drachtgebieden (door de inperking van het areaal aan koolzaad) naam het aantal leden snel af. Na 1995 werd er dan ook niet meer gereisd naar het koolzaad en de heide. Wel werd daarna nog een aantal jaar met ongeveer 30 kasten naar het fruit gereisd in de kop van Westfriesland (omgeving Zwaag). Op dit moment wordt er nog weinig gereisd en staan er op het bijenpark zo’n 40 kasten met bijen.Jaren 90: Verbetering drachtgebiedTot ieders verbazing blijkt dat de honingopbrengst op het bijenpark, vanaf begin jaren 90, aanzienlijk gestegen is. 30 pond per kast is zelfs heel gewoon.Er is rond het bijenpark in de loop der jaren nogal wat veranderd. De begraafplaats Duinrust, De Westertuinen (grote huizen met dito tuinen), de Volkstuinvereniging als buur, en veel bewoners in Beverwijk en omgeving die meer aandacht besteden aan hun tuinen. De duinrand en het terrein van Tata Steel, lijken zelfs een ideaal drachtgebied te zijn geworden, zeer waarschijnlijk mede door het in de jaren 90 gewijzigde maaibeleid van het bedrijf en de omliggende gemeenten.  De natuurlijke vegetatie lijkt zich ten opzichte van voorgaande decennia te herstellen.Een bij heeft een vliegbereik van ongeveer 3 km en kan zo een gebied van ongeveer 28 vierkante km afspeuren op zoek naar nectar. Als er in het hoogseizoen ongeveer 60 bijenkasten op het bijenpark staan met een gemiddeld aantal bijen per kast van zo’n 60.000 tot 70.000 bijen, dan moet de conclusie zijn dat het drachtgebied in de afgelopen jaren toch aanzienlijk verbeterd is.(gebaseerd op oorspronkelijke tekst van dhr Ton Eijman)

Contactgegevens

Naam

Beverwijk

Straat en huisnummer

Jean Louis Pisuisselaan 16

Postcode

1948 AH

Plaats

Beverwijk

Provincie

Noord-Holland

Email adres

p.tervoort@gmail.com

Contactinformatie

Peter Tervoort

Secretaris

Correspondentie-adres:

NBV-Beverwijk e.o.

Jean Louis Pisuisselaan 16

1948 AH Beverwijk

Reknr: NL05RBRB0941679144

T.n.v. Vereniging tot Bevordering van Bijenteelt

Beverwijk e.o. (NBV-Beverwijk e.o.)

p.tervoort@gmail.com