Aziatische hoornaar

Aziatische hoornaar gezien, wat nu?

Op dit moment is de koningin bevrucht en nemen de werksters haar taken in het nest over. De koningin zal niet meer uitvliegen. Dit betekent voorlopig dat het plaatsen van selectieve vallen geen zin heeft. Heb je nu een Aziatische hoornaar gezien, sla haar dan niet dood en vang haar niet! Maak een foto waargenomen Aziatisch hoornaar en meld je waarneming op waarneming.nl. Een medewerker van waarneming.nl neemt zo snel mogelijk contact met je op.
De waargenomen werkster kan helpen bij de opsporing van het nest.
In deze tijd van het jaar is het geadviseerd om wiekpotten te plaatsen (lees meer). Heb je een Aziatische hoornaar gevangen, bevrijd haar en zorg dat ze terug kan keren naar het nest. De waargenomen Aziatische hoornaar kan helpen bij het opsporen van het nest.

 

Wil je zelf een actieve bijdrage leveren in de zoektocht naar Aziatische hoornaars? Meld je aan als contactpersoon in de strijd tegen de invasieve exoot. Klik hier om je aan te melden. 

De Aziatische hoornaar (Vespa velutina) komt van nature voor in Azië. Met een transport is de hoornaar een aantal jaren geleden in het zuiden van Europa aan land gekomen. In 2017 werd het eerste nest op Schouwen-Duiveland aangetroffen. In de jaren daarna hebben ze zich verder kunnen verspreiden en volgden er waarnemingen in Zuid-Holland, Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en zelfs in Drenthe. Deze sterke uitbreiding, de bedreiging voor inheemse insecten en overlast voor de imkerij zorgden ervoor dat de soort nu voorkomt in Artikel 17 van de Invasieve Exotenverordening. Nederland is op basis van deze verordening verplicht de verspreiding van de Aziatische hoornaar tegen te gaan.

In dit artikel lees je waarom de Aziatische hoornaar een gevaar is voor de imkerij, fruitteelt en biodiversiteit. We beschrijven de levenscyclus van de hoornaar om het leven van de exoot beter te begrijpen. We beschrijven het verschil tussen een Europese hoornaar en Aziatische hoornaar, wat je moet doen als je een Aziatische hoornaar hebt gezien en wat je zelf kunt doen.

Gevaar voor imkerij, fruitteelt en biodiversiteit

De hoornaar heeft het onder andere voorzien op bijen. Dit is geen goed nieuws voor imkers. In tegenstelling tot wat beweerd wordt, is deze Aziatische soort weliswaar een hinderlijke bedreiging voor honingbijen, maar niet een indringer die hele volken uitroeit. We zullen ze echter steeds vaker bij onze bijenkasten zien jagen. De hoornaar speurt naar plekken waar veel insectenactiviteit is, en een of meerdere honingbijvolken op een bijenstand zijn daarbij favoriete doelwitten.

De Aziatische hoornaar vormt ook een bedreiging voor de fruitteelt. Naast het feit dat er minder bestuivers zijn om gewassen te bestuiven, vreet de Aziatische hoornaar ook aan de vruchten. Dit leidt tot onverkoopbaar fruit voor de telers.

Ten slotte vormt de Aziatische hoornaar een bedreiging voor de algehele biodiversiteit. Een volwassen nest kan tot wel 11 kilo insecten eten gedurende een levenscyclus (ongeveer 38% honingbijen, 30% vliegen, 20% sociale wespen en diverse andere soorten, afhankelijk van de locatie).

Is een steek van een Aziatische hoornaar gevaarlijk?

In principe is een steek van een Aziatische hoornaar niet gevaarlijk, tenzij je allergisch bent. Neem bij allergie direct contact op met een arts. De kans dat een Aziatische hoornaar je steekt, is klein. In tegenstelling tot de ‘gewone’ wesp – Vespula Germanica – vliegt de Aziatische hoornaar doorgaans niet op menselijk voedsel af.

Een steek van de Aziatische hoornaar is pijnlijker dan een steek van een gewone wesp. Het wordt sterk afgeraden om een nest te benaderen. De Aziatische hoornaar kan zeer agressief reageren wanneer je een nest nadert.

Levenscyclus van de Aziatische hoornaar

De levenscyclus van Aziatische hoornaars verloopt als volgt: Alleen bevruchte koninginnen overwinteren (1). In het voorjaar beginnen ze met het maken van een klein voorjaarsnest op een beschutte plek en leggen ze eitjes (2). Vervolgens komen de eerste werksters uit, die de koningin helpen bij het verder bouwen van het nest en het verzorgen van de larven, waardoor het nest sneller groeit (3). Wanneer het nest te klein wordt, verhuizen de hoornaars naar een zomernest dat meestal hoog in een boom te vinden is (4). De nesten worden groter en hebben een grotere voedselbehoefte, vooral honingbijen en sociale wespen staan op het menu (5, 6 en 7). Rond oktober vliegen de nieuwe koninginnen en mannetjes uit om te paren (8). Daarna sterft het nest uit en zoeken de koninginnen een plek om te overwinteren. Dit kan in de buurt van het oude nest zijn, maar ook honderd kilometer verderop.

Herkenning van de Aziatische hoornaar

De meest opvallende kenmerken waarmee de Aziatische hoornaar zich onderscheid van bijvoorbeeld de Europese soort zijn een zwart borststuk, gele poten en een duidelijk gele ring in het achterlijf. De Europese hoornaar heeft een rood borststuk en rode poten. Daarom gebruiken we de volgende vuistregel: Is het rood, maak het niet dood! 

Anses, het Europees referentie laboratorium voor honingbijen en het Museum National d’Histoire Naturelle heeft een flyer samengesteld om Vespa velutina gemakkelijk te herkennen. Op verzoek van Anses heeft bijen@wur deze flyer vertaald naar het Nederlands.

Bekijk hier het informatieblad van Anses.

Ook Stichting EIS heeft informatie samengesteld voor soortenherkenning. Deze vind je hier.

Aziatische hoornaar gezien? Meld het!

Het streven is de opmars van de Aziatische hoornaar zoveel mogelijk te beteugelen. Daarvoor is het van groot belang om waarnemingen te melden en de nesten op te sporen, voordat de nieuwe koninginnen uitvliegen. Vind hier informatie over het meldpunt hoornaar.

Wat kun je zelf doen?

De opmars van de Aziatische hoornaar gaat sneller dan gedacht. De Aziatische hoornaar is een bedreiging voor onze honingbijen en voor de biodiversiteit in Nederland. Samen moeten we de opmars zien te stoppen. Meld je aan als contactpersoon en draag bij aan een snellere opsporing van nesten. Klik hier om je aan te melden als contactpersoon. 

 

 

 • Informeer je omgeving over de opmars van de Aziatische hoornaar en de schade die de soort geeft en vraag hen alert te zijn. We weten dat niet-imkers moeilijk soorten kunnen onderscheiden, maar met jouw hulp in hun achterhoofd willen ze vast een foto of filmpje maken zodat je even kunt meekijken welke soort er vliegt.

 

 • Maak altijd een foto en meld het op https://waarneming.nl/go/vespa-velutina/ als je een Aziatische hoornaar denkt te zien. Hiervoor is geen account nodig. Zodra de melding is geverifieerd wordt er contact opgenomen met de melder voor vervolgacties. Ook is het melden belangrijk om goed inzicht te verkrijgen in de opmars en verspreiding van de Aziatische hoornaar in Nederland.

 

 • Koninginnen van de Aziatische hoornaar vliegen tot eind mei/ begin juni. Probeer haar te vangen bijvoorbeeld met een selectieve val, maak een foto als het dier in een potje zit, meld het op waarneming.nl en stop haar in de vriezer als zeker is dat het om een Aziatische hoornaar gaat. Klik hier voor het maken van een selectieve val. Frontjes zijn te bestellen via verschillende gespecialiseerde webshops.

 

 • Plaats van juni t/m september een wiekpot in je omgeving, zeker als er een Aziatische hoornaar is gespot bij je in de buurt. Hoe je een wiekpot en lokvloeistof maakt lees je hier. Sla in de zomer Aziatische hoornaars niet dood, zij kunnen namelijk ingezet worden bij het vinden van het zomernest hoog in de boom. Ook hier is het van belang de waarneming te melden. De provincies zijn verantwoordelijk voor het weghalen van de nesten.

 

 • Het lijkt erop dat de Aziatische hoornaars graag foerageren op de Cotoneaster (dwergmispel). Ook de Angelica (Engelwortel) wordt genoemd als een plant waarop regelmatig Aziatische hoornaars worden aangetroffen. Heb je deze soorten in je tuin of in je omgeving staan of ken je mensen die deze planten om hun huis hebben staan? Houd de plek extra in de gaten of vraag je familie/kennissen dat te doen.

 

 • In oktober, november en december vliegen de nieuwe, net bevruchte koninginnen uit en zoeken een plaats om te overwinteren. Ook in deze maanden kan de selectieve val gebruikt worden om de jonge koninginnen te vangen.

 

 • Kijk in het voorjaar goed in schuurtjes, overkappingen en andere beschutte plaatsen of er een embryo nest zit van de Aziatische hoornaar en meld het op https://waarneming.nl/go/vespa-velutina/. Na verificatie zal er contact worden opgenomen om het nest weg te halen.

 

 

 • Inventariseer binnen je vereniging of er imkers zijn die kunnen meehelpen met het geven van info avonden in jouw regio. Denk aan leraren bijenteelt, bijengezondheidscoördinatoren. Een presentatie en draaiboek met alle info is beschikbaar. Je kunt hierover contact opnemen met Marianne Meijboom (marianne@bijenhouders.nl) of Leontine Uijthof (leontine.uijthof@gmail.com). 

Waarneming van een Aziatische hoornaar in de buurt?
Help mee met de opsporing!

In het voorjaar wanneer de koninginnen tevoorschijn komen, kan een val helpen om de koninginnen te vangen en te verdelgen, dit voorkomt dat zij een nest aanmaakt. Bij het plaatsen van een val is het belangrijk om deze regelmatig te controleren -in de zomer zeker 1x per dag- en eventuele andere insecten die in de val terecht zijn gekomen vrij te laten. Meer informatie over koninginnenvallen vind je in de MijnNBV-omgeving.

Als de Aziatische hoornaars kans hebben gezien om een nest te maken, is het ‘koud’ zoeken naar nesten als het zoeken naar een speld in de hooiberg. Bij de wiekpotmethode worden suikerhalende werksters gelokt, worden de werksters gemerkt en wordt de richting en vliegtijd bepaald. Door verschillende potten in de buurt op te hangen kan een kruispeiling gemaakt worden en het zoekgebied voor het vinden van het hoornaarsnest verkleind. Dit filmpje van het Vlaamse Bijeninstituut laat zien hoe dit in zijn werk gaat.

Mocht er een Aziatische hoornaar bij jou in de buurt zijn gesignaleerd dan kun je helpen door een wiekpot op te hangen. Dit heeft echter alleen zin als je de wiekpot zeer frequent kan bekijken. Een wiekpot maak je zo:

 • Neem een simpel glazen potje (bijvoorbeeld een jampotje)
 • Maak in het deksel maak een gat van ongeveer 4 mm
 • Gebruik een stukje oude dweil als lont (wiek) en vul het potje met een wespenlokstof of een mengsel van zoete witte wijn, suiker en blond/ tripel bier in de verhouding 1:1:1
 • Hang het potje op met ijzerdraad net onder ooghoogte en op een open locatie met goed zicht..
 • Hang bij het wiekpotje het formulier Opsporing Aziatische hoornaar Nederland

Met behulp van de nectar-halende werkster kan dan het nest worden opgespoord. Je hoeft hierbij niet bang te zijn dat je werksters van de Aziatische hoornaars naar je bijenkast lokt. De werksters geïnteresseerd in honingbijen zijn eiwit-halende werksters en zij komen niet op de wiekpot af.

In de provincie Limburg is in 2022 geëxperimenteerd met het gebruik van zenders van 0.15 gram om nesten op te sporen. Dit blijkt een effectieve methode te zijn maar wel kostbaar.

 

 

 

Wat doet de NBV

De NBV pleit zowel bij de landelijke overheid als op provinciaal niveau voor een actief beleid rondom het opsporen en bestrijden van Aziatische hoornaars. Daarnaast wordt voorlichting gegeven aan imkers en bieden we informatiemateriaal aan. Het webinar en de presentatie over de Aziatische hoornaar zijn terug te zien in het ledenportaal van de NBV. Ook ondersteunen we Nederlandse experts op dit gebied in de uitoefening van hun activiteiten rondom het opsporen en bestrijden van Aziatische hoornaars, onder andere door bekendheid te geven aan nieuwe technieken en kennis te verspreiden. Net als bij een uitbraak van Amerikaans Vuilbroed, attenderen we leden voortaan per email op de aanwezigheid van Aziatische hoornaars als zij in hun buurt gesignaleerd worden. We doen dit  om spoedige opsporing van deze exoot te bevorderen, ten gunste van het inperken van overlast en schade voor de imkerij en biodiversiteit!

Webinar Aziatische hoornaar

Het delen van informatie over de Aziatische hoornaar is van groot belang. Daarom verzorgt de NBV als onderdeel van het Imkersoverleg gratis webinars over dit onderwerp. In onderstaande opname van het webinar vertelt Leontine Uijthof helder en duidelijk over de invasieve exoot, de gevaren en roept op om samen te werken om de Aziatische hoornaar te beheersen.
De presentatie is beschikbaar gesteld voor eigen gebruik. Zo kun je deze presentatie gebruiken voor een infomoment bij je eigen vereniging, op scholen of voor andere informatieve bijeenkomsten. Ga naar we.tl/t-ZPOZYLjAmR om de presentatie te downloaden.

Perskit

NBV hecht een grote waarde aan de juiste informatievoorziening rondom de Aziatische hoornaar. Speciaal voor de pers hebben we hiervoor een perskit ontwikkeld met rechtenvrije beelden en publicaties.
Neem bij vragen contact op met het NBV-bureau via nbvbureau@bijenhouders.nl.

Hoornaar