Bekijk profiel

Nieuws

Nieuws

Wat kunt u zelf doen ter bevordering van de bijenpopulatie?
BLOEMETJES EN BIJTJES 

Wist u dat u de bijen kunt helpen zonder imker te worden?Zorg bijvoorbeeld dat het in uw tuin wemelt van de sneeuwklokjes en krokussen. Dit zijn namelijk bloemen waar de bijen hun eerste stuifmeel vandaan halen.Plant ook eens een hazelaar of een gele katjeswilg. Ook dit zijn vroegbloeiers.Het eerste stuifmeel is van vitaal belang voor het bijenvolk. Zelfs de winterbijen die in augustus-september geboren worden profiteren hier nog van. Stuifmeel is nodig om de larven te voeren en een tekort aan stuifmeel in augustus/september is een belangrijke oorzaak voor de wintersterfte.Asters en klimop zijn één van de laatst bloeiende planten die stuifmeel en nectar geven.Om volwaardig voedsel binnen te krijgen moeten bijen veel verschillende soorten stuifmeel verzamelen. Dit kunt u vergelijken met onze schijf van vijf.Er zijn slechts drie planten die volwaardig stuifmeel geven. Dit zijn de framboos, de braam en de witte klaver.Plant deze in uw tuin en laat de witte klaver in uw gazon zitten in plaats van hem kapot te spuiten. Voor de bijen is dit supergezond voedsel.Maar ook de paardenbloem is voor de bij een heerlijk hapje dus lekker laten staan. U helpt daar de bijen mee.Reserveer een hoekje in uw tuin voor een bijenbloemenmengsel zoals het Tubinger Bijenmengsel. Hierin zitten: klaprozen, korenbloemen, malva, phaecelia, borage, bladrammenas, dille, witte mosterd, koriander, boekweit, goudsbloem. Maar ook kruiden zoals tijm, rozemarijn, oost-indische kers vinden ze heerlijk. Net zoals margrieten, lupines en zonnebloemen.

MAAK ZELF EEN BIJENHOTEL

Een bijenhotel is simpel zelf te maken.U heeft buisjes nodig van 2 tot 8 mm dikte, bijvoorbeeld bamboestokjes of u kunt van deze diameter (2 tot 8 mm) gaten boren in een blok hout. Gestapelde dakpannen zijn ook een waar paradijs voor de solitaire bij.Via de volgende link ziet  u tal van voorbeelden.U kunt er al uw creativiteit in kwijt en u helpt de solitaire bijen.Leuke activiteit om met kinderen uit te voeren!

BIJENHOUDEN, IETS VOOR U? 

In februari start er weer een cursus !Bijenhouden, ja. Maar hoe die je dat dan? Daarover gaat de cursus die in februari 2013 weer van start gaat. Bijenhouden is een hobby die niet alleen boeiend is, maar bijen zijn ook heel belangrijk voor de natuur. Ze spelen een grote rol bij de bestuiving van veel planten en bomen en zorgen zodoende voor een hogere opbrengst aan zaden, bessen en vruchten. Dat is niet alleen belangrijk voor de mens, maar daar profiteren vogels en kleine zoogdieren zoals muizen ook van. Die worden op hun beurt weer gegeten door bijvoorbeeld roofvogels en zodoende leveren bijen en dus ook de bijenhouder een grote bijdrage aan de instandhouding van de biodiversiteit.Bijenhouden betekent niet alleen op een goede manier met de bijen omgaan maar zorgt automatisch ook voor veel meer aandacht voor wat er groeit en bloeit in de omgeving. Bloemen en planten, bomen en struiken, zon en wolken, regen en wind, alles is van belang voor de bijen. Een imker is dus iemand die oog heeft voor de natuur, en als hij of zij het goed doet levert dat ook nog een behoorlijke honingoogst op.Opzet van de cursus Met succes bijenhouden vereist wel veel kennis van zaken. Daarom is een goede opleiding onmisbaar. Het is ook niet uit een boekje te leren. U moet de nodige handelingen zelf kunnen oefenen onder leiding van een ervaren imker. Vandaar dat de cursus theorie- en praktijklessen bevat en een heel bijenseizoen duurt.De acht theorielessen worden in de maanden februari, maart en begin april in de avonduren gegeven waarschijnlijk in het IVN-gebouw d’n Aard in Veldhoven.Daarna volgen in de periode april tot september acht praktijklessen, waarschijnlijk op zaterdag- of zondagmiddagen. Deze worden gegeven in onze bijenhal in het Oeienbos door ervaren leden van de bijenhoudersvereniging. Als u de cursus met goed gevolg afrondt ontvangt u het diploma van de Nederlandse Bijenhouders Vereniging, de NBV. Wordt u dan lid van onze vereniging, dan helpen die u met een bijenvolk en het vinden van een geschikte plaats om de bijenkast(en) neer te zetten. De exacte cursuskosten zijn nog niet bekend, maar u moet rekenen op een prijs van ongeveer € 150,-Voor meer informatie:Willem van Erk, tel 040 2535079, wvanerk@onsbrabantnet.nl

Algemene informatie over de vereniging

Algemeen

Welkom bij de NBV afdeling: AALST-WAALRE

Albert Einstein once said: “If the bee disappeared off the surface of the globe then man would only have four years of life left. No more bees, no more pollination, no more plants, no more animals, no more man.”

Einstein wasn’t an insect expert but he had a point. The humble honeybee is an integral part of the global ecosystem. Honey is just one aspect of what this entomological wonder does. As a pollinator it ensures crops reproduce, so although a world without honey would be a poorer place, man would survive. But without plants, we’d become extinct…..

 
AFDELING AALST-WAALRE

Het merendeel van de aangesloten imkers is woonachtig in Waalre, maar er zijn ook leden uit Riethoven & Walik. De leden van de vereniging hebben enkele standplaatsen voor bijenkasten binnen en buiten de bebouwde kom.  Tijdens het bijenseizoen gonst het er niet alleen van de bijen, maar ook van de imkerervaringen.

Als de bijen je in de greep krijgen, ben je verkocht. Zo vergaat het bijna alle imkers…..Zo was er eens een oude imker die zijn bijen wegdeed omdat hij ze niet meer kon verzorgen. Maar daarna kon hij niet meer slapen en hebben collega-imkers maar weer bijen in zijn tuin gezet. Waardoor zou dat komen? Dat is moeilijk onder woorden te brengen want niet alleen de bijen zelf doen je steeds weer verbazen, ook je verbinding met de natuur wordt er sterker door. Wat bijvoorbeeld vaak boeit, is de geduldige en onvoorwaardelijke toewijding van elke bij. Of hun vermogen tot overleven en oplossen van problemen. Dan weer valt de efficiëntie op van hun organisatie of hun productie van honing, bijenwas of jong broed. En soms snap je niks van hun gedrag! Maar iedere keer dwingen de bijen respect af.

HET ONTSTAAN VAN HET GEORGANISEERDE IMKERLEVEN IN NEDERLAND

De NBV bestaat sinds 11 april 2006 en heeft zo’n 6000 leden. Ze is ontstaan door een fusie van drie grote landelijke verenigingen. In Nederland zijn imkers zich pas in 1897 georganiseerd landelijk gaan verenigen. Dit initiatief kwam uit het Koninklijk Nederlandsch Landbouw Comité. Reden hiervoor was dat het erg slecht ging met de bijen omdat de bijenteelt niet meer populair was! Deze verening heette de VBBN (Vereniging tot Bevordering der Bijenteelt in Nederland)

Door de verzuiling ging het katholieke zuiden zich in 1922 afscheiden in de NCB en de LLTB. Dit zijn afkortingen voor (niet schrikken) de Katholieke Bond van Bijenhouders van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond en de Bond van Imkers van de Limburgse Land- en TuinbouwBond. Sint Ambrosius Middelbeers viel uiteraard onder de NCB.

In 1925 splitste zich nog een bond af en van die bond splitste zich weer een bond af. In 1934 ontstond naast de vijf bestaande vereningen nog een vereniging (de A.N.I) en in de oorlog werd er ook nog eens een imkergilde opgericht. Het zal duidelijk zijn dat het ontstaan van al deze verenigingen niet gebeurde omdat men het toen zo goed met elkaar eens was. Naast het geloof, de ontstaansreden van de zuidelijke bonden, waren vooral de hoogte van de contributie en de suikerprijs redenen voor afscheiding van de VBBN.In oorlogstijd hief de bezetter alle bijenbonden op. De zuidelijke bonden NCB en LLBT werden, overigens samen met alle land-en tuinbouworganisaties, verplicht om deel uit te maken van de door de bezetter ingestelde Landstand dus feitelijk was iedere imkervereniging zijn recht op zelfbeschikking kwijt. Na de oorlog werden de VBBN, de NCB, de LLBT en de ANI weer in ere hersteld. In 1947 ontstond er overigens nog een vereniging ABTB genaamd.Uiteraard hebben alle verenigingen de belangen van de bijenteelt in een hoog vaandel staan. In 2006 zijn de besturen van de NCB, de LLBT en de VBBN na jarenlange onderhandelingen tot een fusie gekomen waaruit de huidige NBV is ontstaan. Een heikel punt voor de fusie was de verzekering van de bijenkasten en de hoogte van het bedrag van het lidmaatschap. De ANI (500 leden) en de ABTB wilde niet meedoen. Hopelijk gaat dit in de toekomst gebeuren want eendracht maakt macht. Inmiddels is dit al gebleken want de NBV wordt bijvoorbeeld gehoord in de Tweede Kamer.

In Noord-Brabant zijn bijna alle dorpen en steden aangesloten bij de NBV.

De NBV geeft het maandblad BIJENHOUDEN uit.

Door de fusie in 2006 hebben we ons geconfirmeerd aan de statuten van de NBV en die houden in dat je geen lid kunt zijn van een afdeling als je niet ook lid bent van de overkoepelende landelijk bond, de NBV. Het bedrag voor het landelijke gedeelte is gelijk maar iedere afdeling hanteert zijn eigen bedrag voor het lidmaatschap. Hierdoor lijkt het alsof je van twee verschillende clubs lid bent maar dat is niet zo. Je kunt het vergelijken met de KNVB (voetbalbond). Met de fusie is de contributie voor onze leden flink omhoog gegaan. Dit komt omdat onze contributie kunstmatig laag gehouden werd doordat de NCB een zeer rijke vereniging was. Toch is het niet bij alle leden duidelijk geworden dat het veel gunstiger is om je landelijk te verenigen. In 1897 toen de imkerij wegkwijnende was, wist men al dat de remedie hiertegen samenwerking was.

Vandaar dat er een landelijke vereniging is opgericht om de handen in elkaar te slaan. Hierin is men geslaagd, zelfs zo goed dat wij niet beter weten of ieder dorp had zijn eigen bloeiende imkervereniging. Anno nu gaat het niet alleen slecht met het imkeraantal maar ook met onze bijen. Tijd dus om ons weer landelijk te verenigen. Ons bestuur van de NCB heeft dat goed ingezien door vóór een fusie met de andere bonden te kiezen. Alleen de achterban laat door onwetendheid op zich wachten en we hopen dat deze tekst daar helderheid in kan brengen. Het is namelijk van essentieel belang dat de politiek naar ons luistert. Zeker nu met het nieuwe kabinet dat fors wil bezuinigen op allerlei natuurbelangen.

Kijk dus regelmatig eens op https://www.bijenhouders.nl want dat zijn wij!

Contactgegevens

Naam

Aalst/Waalre

Plaats

Aalst-Waalre

Provincie

Noord-Brabant

Email adres

johnvandaal@hotmail.com

Telefoonnummer

0611496401

Contactinformatie

Secretaris: John van Daal, (06) 11496401, johnvandaal@hotmail.com
Voor een zwerm in Valkenswaard en directe omgeving: bel Hans van Overveld: (06) 30 57 06 84