Bijenblog

Hobby-imker en bijenteelt leraar Ben Som de Cerff volgt het bijenseizoen en schrijft er vol enthousiasme over in het bijenblog. Vele van zijn verhalen worden ondersteund door uitlegvideo’s.

Het blog van Ben is vooral voor beginnende imkers een zeer waardevol houvast om het hele jaar door te raadplegen.

Moeren omruilen in september

Mits je beschikt over jonge leggende koninginnen is het vervangen van oude koninginnen een eenvoudige imkerhandeling. Kijk maar mee met deze video.

Ingangsvliegkooien

In Frankrijk hebben ze al 20 jaar ervaring met de Aziatische Hoornaar. Om de hinder voor de honingbij enigszins te beperken worden er soms ingangsvliegkooien gebruikt. In dit blogbericht enige foto’s en een video van collega-imker Jan.

Varroabestrijding tijdens hittegolven en inwinteren

Tijdens een hittegolf kun je beter niet een nieuwe dosering van een varroabestrijdingsmiddel verstrekken. Je hoeft een vorige week begonnen tweede dosering echter ook niet af te breken. Verder een video inkijkje halverwege het inwinteren in een eenbaksbijenvolk

Inwinteren van TBH en Topkast

Voor het inwinteren van volken in een TBH of Topkast heb je geen bijzondere voerbakken nodig. Je kunt gewoon je twee liter spaarkastvoerbakje hergebruiken.

Inwinteren en schijnbare concurrentie tussen vliegen en honingbijen

In Dadantkasten, maar ook in Spaarkasten kun je werken met interne houten en plastic voerbakken tijdens het inwinteren. Vliegen lijken honingbijen te verdringen of zijn honingbijen gewoon slimmer?

Onderzoek naar VSH-gedrag

Broedonderzoek in augustus geeft inzicht in Varroa Sensitieve Hygiëne van bijenvolken. Het kost slechts 20 minuten per volk.

Behandelvrij imkeren

Uit de praktijk blijkt dat bijenvolken ook zonder varroabestrijding kunnen overleven. Het vraagt wel een andere benadering van het bijenhouden. In dit blogbericht een blik op een volk dat al zeven jaar niet meer behandeld werd.

De nazomercheck en de zomeroogst van een eenbaksspaarkast

Het inwinteren begint medio augustus, het bijvoeren gebeurt wanneer we de zomerhoning oogsten. Laat de broednesten niet achter zonder honing. Het is onmisbaar voor de jonge bijen.

Van ontzegelwas naar schone residuvrije kunstraat

Ontzegelwas is zeer geschikt als grondstof voor schone duurzame kunstraat. Met een grote ontzegelbak in de slingerruimte van bijenverenigingen kun je snel werken en is het inzamelen van was voor kunstraat een leuke verenigingsactiviteit geworden.

Medio augustus: het inwinteren begint

Indien imkers een deel van de honingopbrengst oogsten, dan zullen de bijen bijgevoerd moeten worden. In dit blogbericht meer over de wijze en dosering van bijvoeren.

Een laatste teelt van jonge koninginnen

In september kun je op een eenvoudige manier de oude koninginnen vervangen door jonge. Het is dus nu tijd voor een laatste teeltserie.

Het gebruik van MiniPlussen

Een MiniPlus is het kleinste kasttype waarin je goed volken en moeren kunt overwinteren. Het vraagt ongeveer ruim 8 kilo voer en twee randjes MP. Kijk je mee?

Moeren omruilen in september

Mits je beschikt over jonge leggende koninginnen is het vervangen van oude koninginnen een eenvoudige imkerhandeling. Kijk maar mee met deze video.

Varroabestrijding tijdens hittegolven en inwinteren

Tijdens een hittegolf kun je beter niet een nieuwe dosering van een varroabestrijdingsmiddel verstrekken. Je hoeft een vorige week begonnen tweede dosering echter ook niet af te breken. Verder een video inkijkje halverwege het inwinteren in een eenbaksbijenvolk

Ontvang 6x per jaar het vakblad Bijenhouden.