Missie en kerntaken

De Nederlandse Bijenhoudersvereniging (NBV) is een landelijke vereniging van meer dan 8.500 aangesloten imkers. De vereniging is opgericht in 2006 en ontstond vanuit een fusie van de verenigingen VBBN, NCB en LLTB.

Het doel van de vereniging is het bevorderen van de imkerij in de breedste zin van het woord.

De vereniging zet zich in voor:

Behartigen van de belangen van imkers en honingbijen

 • De NBV vertegenwoordigt de imkerij richting gemeenten, provincies, gebiedsbeheerders, landelijke overheid én Europa.
  Zo vetegenwoordigt de NBV Nederland binnen Apimondia, de Internationale Federatie van Bijenverenigingen.
 • De NBV is aanspreekpunt voor stakeholders, media en andere geïnteresseerden als het gaat over de imkerij, honingbijen, biodiversiteit en bijengezondheid.

Verlenen van service aan imkers en faciliteren van lokale verenigingen

 • Lokale NBV-verenigingen bieden de mogelijkheid tot contact met imkers uit de omgeving en bieden hulp bij problemen. Daarnaast organiseren ze regionale activiteiten voor imkers en publiek en verbeteren ze de leefomgeving door initiatieven op het gebied van biodiversiteit.
 • De landelijke vereniging voorziet leden van state-of-the-art imkerkennis, onder meer door het tweemaandelijkse vakblad Bijenhouden en interessante webinars.
 • Een aansprakelijkheidsverzekering, een eigen Onderling Schadefonds Bijenkasten en in sommige gevallen zelfs juridische ondersteuning maken dat leden lekker kunt imkeren en wij er zijn om te helpen mocht er iets mis gaan.
 • De landelijke vereniging ondersteunt lokale verenigingen in haar bestuurswerk, onder meer door begeleiding en hulp bij nieuwe wetgeving, het voeren van de ledenadministratie en het ontzorgen bij de inning van contributie.

Verbeteren van de omstandigheden voor honingbijen en andere bestuivende insecten

 • De NBV is initiatiefnemer op het gebied van projecten rond biodiversiteit. Een gezonde leefomgeving met voldoende nectar en stuifmeel is de eerste levensbehoefte van honingbijen en andere bestuivende insecten.
 • De NBV ondersteunt imkers in het gezond houden van hun volken. Bij zorgen of ziekte staan experts op dit gebied ter beschikking voor hulp en advies.
 • De bijna 100 Ambassadeurs Biodiversiteit helpen imkers, verenigingen, stakeholders en overheid in het realiseren van projecten die de biodiversiteit verbeteren.
 • Door voorlichting aan het publiek, maar ook door het initiëren van projecten op het gebied van biodiversiteit, verbetert de vereniging landelijk en lokaal de omstandigheden voor honingbijen en andere bestuivende insecten.

In stand houden en verbeteren van kennis rond de imkerij

 • De eigen NBV-opleidingen staan garant voor goed opgeleide imkers met veel kennis van het bijenvolk en van de interactie met de omgeving.
 • De mogelijkheden voor verdere specialisatie binnen de verschillende aspecten van de imkerij zijn talrijk (o.a. biodiversiteit, bijengezondheid, bijenproducten).

Onze missie

De NBV verbindt, versterkt, onderwijst, inspireert en faciliteert imkers met als doel het in stand houden en bevorderen van een gezonde bijenstand.

Onze doelgroep

De NBV richt zich op alle imkers in Nederland, zowel de hobbyimker als de beroepsmatige imker. Bij de NBV kunnen ook mensen terecht die belangstelling hebben voor honingbijen en aanverwante insecten zoals solitaire bijen en hommels.

Ons doel

Vanuit de ambitie om de imkerij in stand te houden en door te ontwikkelen, doet de NBV er alles aan om aangesloten leden te ondersteunen en de omgeving zo te beïnvloeden dat bijen een optimaal leefklimaat hebben. Uitgangspunt daarbij is dat imkers en honingbijen een essentiële plek in de maatschappij vervullen, in harmonie met hun omgeving.

Hiervoor initieert de NBV lokaal, regionaal en landelijke projecten. En faciliteert en informeert zij haar leden, imkers, stakeholders, overheid en andere geïnteresseerden met vakkennis en algemene informatie rondom de imkerij, honingbijen, bestuiving en biodiversiteit.

Ontvang 6x per jaar het vakblad Bijenhouden.