Bekijk profiel

Nieuws

Nieuws

Bijenzwerm

Als het bijenvolk steeds groter wordt ontstaat er op een bepaald moment min of meer overbevolking. Er zijn steeds meer bijen in de kast die bijna niets meer te doen hebben omdat of de ruimte te beperkt wordt om te groeien of de binnen gebrachte honing wordt opgeslagen in het broednest.

De bijen lossen zelf dit probleem op door het volk te splitsen. De oude koningin gaat samen met ongeveer de heft van alle bijen op zoek naar andere woonruimte.

Op een mooie dag zwermt dan een grote wolk bijen uit de kast en verzamelt zich op een nieuwe plek. Dit is een bijzondere gebeurtenis om mee te maken. Duizenden bijen maken met hun gezoem een enorm kabaal en vliegen kriskras door elkaar in een wolk van wel tien meter doorsnee. Op een gegeven moment gaan enkele bijen aan een tak, muur, struikje of iets dergelijks hangen en dan verzamelt de hele zwerm zich op die plek. Op dat moment gaan ze heel dicht op elkaar en aan elkaar hangen en dan ziet het eruit of er een bal van bijen ontstaat. we noemen dit een tros.

De bijen zullen tijdens het zwermen eigenlijk niet steken en zijn meestal heel dicht te benaderen zonder dat ze steeklustig worden.

Als de tros zich heeft gevormd dan is het verstandig deze met rust te laten en zo snel mogelijk een imker in te schakelen om ze op te laten halen.

Hij zal de bijen meestal een nieuwe kast aanbieden en de bijen maken daar graag gebruik van. Als het donker wordt dan zitten alle bijen in de nieuwe kast en neemt de imker ze mee zodat ze niet voor overlast kunnen zorgen.

zwerm loopt in nieuwe kast

Koninginnen telen van raszuivere moeren

Het is ook dit jaar de bedoeling om ergens in mei / juni van een of twee raszuivere moeren een x aantal doppen te telen welke tegen een zeer geringe prijs beschikbaar zullen zijn voor geinteresseerde leden. Hiermee krijgt iedereen de kans om kennis te maken met de goede eigenschappen van de Buckfast bij.

Ons lid Romke Gosliga is al een aantal jaren bezig om ook VSH in te telen in verschillende van zijn Buckfastlijnen. In 2022 zijn hiermee verrassende resultaten geboekt en de kans is groot dat we dit jaar kunnen larven van hoog VSH Moeren met uiteraard uitstekende Buckfast eigenschappen.

Inmiddels heeft Romke een KI set aangeschaft en is hij bezig om daarmee Raszuiver Hoog VSH moeren te bevruchten. In nauwe samenwerking met de VSHgroep Flevo en Ariste Bee Research zijn in 2022 meerdere Koninginnen geteelt met een uitzonderlijk hoge VSH waarde. De volken van deze koninginnen zorgen er zelf voor dat de varroamijt zich niet kan vermenigvuldigen.

De resultaten gaan we natuurlijk bespreken tijdens een van de volgende vergaderingen.

Varroa Sensitive Hygiene, VSH, Varroaresistentie

Bijen volken hebben sinds de jaren 80 te maken met een van oorsprong uit Azie afkomstige mijt. De Varroa Destructor. Het voedsel van deze mijt bestaat uit de lichaamsappen van de bij en dan voornamelijk het eiwitvetlichaam van de bij. De volwassen mijt kruipt op de bij en verstopt zich daar tussen de overlappende schubben van het achterlijf van de bij. Op deze manier kan de bij zich niet van de mijt ontdoen en brengt de bij door vervliegen of roverij de mijt van bijenvolk naar bijenvolk.

Om zich voort te planten kruipt de mijt van de bij af en sluipt een cel binnen van een zich net verpoppende bijenlarve. Veilig onder het dekseltje van de cel legt deze volwassen mijt haar eitjes. Deze eitjes komen snel uit en de jonge mijten gaan zich voeden met de lichaamsappen van de bijenpop.

In de warmte van het bijenbroednest legt een mijt een aantal eitjes en als de bijenpop klaar is om uit te lopen verlaten de oude mijt en meestal twee van haar volwassen dochters ook de cel. in het geval dat de mijt bij een darrepop naar binnen is geslopen vaak zelfs nog enkele dochters meer.

Deze moedermijt kan dit kunstje enkele malen herhalen net als haar dochters en daarom raakt een bijenvolk behoorlijk snel heel zwaar geinfecteerd. Ook infecteerd de mijt de bijen met allerlij gevaarlijke virussen. Een volk met een hoge varroa besmetting zal vaak niet meer in staat zijn om voldoende gezonde winterbijen aan te zetten en daardoor de winter vaak niet overleven.

Gelukkig gloort er hoop voor de bij en de imkers. Het is wetenschappelijk aangetoont dat er erfelijke aanleg bestaat bij bijen om door mijten aangetast broed te herkennen en dit te verwijderen. Dit gedrag zorgt ervoor dat de bijen de cel openmaken en de bijenpop er uit halen. hierdoor wordt de voortplanting van de mijt verstoord. Soms kan de mijt nog wel voor een tweede of derde keer instappen maar als ze ook dan wordt ontdekt en de cel wordt weer geruimd dan is de mijt haar vruchtbare stadium voorbij en zal ze dus sterven zonder zich succesvol te hebben voortgeplant. Op deze mannier kunnen de bijen de mijten prima de baas. Volken waarbij dit gedrag in hoge mate voorkomt zullen ook geen aanvullende mijtdodende behandelingen meer behoeven.

Door nu volken ( moeren ) te gaan telen van volken met een bewezen genetisch hoog VSH gehalte en deze jonge moeren weer aan te paren met darren met hoog VSH kunnen we ervoor zorgen dat in ieder geval varroa beheersbaar wordt en we niet langer meer onze bijen hoeven bloot te stellen aan allerlij producten zoals mierenzuur, oxaalzuur, etherische olien en of erger.

Door een samenwerking van Robin Gosliga met Arrista Bee Research en de VSH groep hopen we ook binnen onze vereniging binnenkort over teeltmateriaal te kunnen beschikken met hoog VSH.

 

Algemene informatie over de vereniging

Algemeen

AFDELING: De Wouden
2023

Een nieuw jaar, nieuwe kansen. Hopelijk valt de uitval van volken tijdens de winterzit mee in de vereniging. Het is de laatste jaren bij sommige leden best even slikken geweest als er tijdens de eerste mooie lente dagen maar bij heel weinig kasten sprake was van uitbundig vliegen. En erbij controle van de stille kasten bleek dat volledige volken dood of verdwenen waren. Gelukkig kunnen we ieder jaar binnen onze verieniging elkaar vaak wel een of meer vervangende volken verkopen. zodat niemand het voorjaar zonder bijen hoeft te beginnen.

Bijenvereniging De Wouden

De geschiedenis van de vereniging gaat meer dan 100 jaar terug in de tijd. Toen in 1910 werd de Cooperatieve honingzemerij “De Wouden” opgericht. Het doel van de cooperatie was vooral om gezamenlijk de gewonnen honing en bijenproducten beter te kunnen vermarkten. De cooperatie is op een gegeven moment opgeheven en omgezet naar de huidige vereniging.

De streek “de Wouden” in het Fries “de Wâlden” is gelegen in het hart van de provincie op de wat armere zandgrond. Van oudsher was er in dit gebied nog veel heide, bos en woeste gronden. Naast veeteelt was er ook ruimte voor kleinschalige akkerbouw. Bijna alle percelen werden omzoomd door boomsingels met vooral eik en els maar ook lijsterbes, meidoorn en vuilboom. Voor de bijen was er dus best veel te halen. De Imkerij was in die tijd vooral financieel een welkome aanvulling op het gezinsinkomen.

Ook hier in “De Wouden” heeft de tijd niet stil gestaan en bijna ieder hoekje is heden ten dage volledig in cultuur gebracht. Heide is zo goed als verdwenen. Woeste gronden en de meeste bosjes zijn veranderd in gras en maisland. De kleinschalige akkerbouw is volledig verdwenen. Gelukkig zijn er nog wel steeds veel boomwallen overgebleven. De leden van de vereniging houden tegenwoordig alleen nog hobbymatig een aantal bijenvolken. 

Jubilarissen 

In 2020 hadden we 2 x een jubilaris in de afdeling. Ondanks het niet doorgaan van zowel de voorjaars als de najaarsvergadering hebben we toch een moment kunnen vinden om geheel corona proof een klein feestje te vieren binnen onze vereniging. Onze voorzitter Dhr. Hiemstra heeft zowel Dhr E. de Haan als Dhr F van der Wal een NBV speld mogen uitreiken. Dhr. de Haan voor 40 jaar lidmaatschap NBV en Dhr. van der Wal voor 25 jaar lidmaatschap van de NBV. Beide leden hebben zich voor onze vereniging jaren ingezet bij diverse verenigingsactiviteiten en diverse bestuursfuncties. 

Heren van harte gefeliciteerd!!!!! 

Langzaam alles weer uit de coronabeperkingen. De vergaderingen voor 2021 en2022 hebben we allemaal moeten afzeggen. of om corona of doorandere redenen. We gaan proberen 2023 weer eens allemaal bij elkaar te komen en elkaar weer te ontmoeten.

                                            

 

Wegens Corona maatregelen komen de geplande vergadering te vervallen

 

 

kasten op de koolzaad 29-03-2014

Raszuiver imkeren

Verschillende leden beschikken over Raszuivere moeren P0. Het loont de moeite om hiervan te profiteren, en hiervan te larven of doppen te betrekken. Het nageslacht van deze moeren zal alle goede eigenschappen van het ras over hebben gekregen en is vaak beter te hanteren dan de gemiddelde eigen kweek. Hierdoor zijn vaak betere oogsten te verwachten en is het werken in de bijen een stuk prettiger door een betere raatzit en een minder steeklustig karakter.

Raszuiver Buckfast: Robin Gosliga

Contactgegevens

Naam

Ureterp

Straat en huisnummer

Op Twijzel 42

Postcode

9286 ED

Plaats

Twijzel

Provincie

Friesland

Email adres

robin@gosliga.com

Telefoonnummer

06 11172671

Contactinformatie

Telefoon nummer voor zwermen:

06-23839539 / 0512-362394

Secretaris

Sietse Wierda

Op Twijzel 42

9286 ED Twijzel

Mobiel: 06 11172671

Email: sietsewierda@hotmail.com

Voorzitter

Jan Hiemstra

De Wijk 21

9231 BE Surhuisterveen

0512-362394

j.hiemstra44@upcmail.nl

Penningmeester

Robin Gosliga

Kommisjewei 11

9217 RL Nijega

0512-371634 of 06-23839539

Robin@gosliga.com

robin@gosliga.com