Bekijk profiel

Algemene informatie over de vereniging

Algemeen

AFDELING: De Verenigde Deurnese Imkers (Bijenh. ver. St. Ambrosius Peelland)
Zwermmeldingen, Open Huis, Het boek ‘Een kwestie van bijhouden’

ZWERMMELDINGEN

ZIET U ERGENS EEN ZWERM NEERSTRIJKEN OF HANGEN?

Bel dan een van de volgende personen (liefst binnen een uur):

J.Berkers 06-11060555

M. van Hugten 0493-311516

Deze mensen kunnen ervoor zorgen dat de zwerm opgehaald wordt (ook op zondag).

OPEN HUIS: een aanrader

Maandelijks wordt in Deurne een Open Huisdag georganiseerd van 13.00 – 16.30 uur, telkens op de eerste zondag van de maand. Zie de agenda voor de juiste data op http://www.bijendeurne.nl.

CURSUS BIJENHOUDEN VOOR BEGINNERS

Elk jaar is er een cursus Bijenhouden voor Beginners, de theorie start in januari, de praktijklessen beginnen in april.

Inleiding

Al meer dan 100 cursisten werden er in Deurne de laatste jaren opgeleid tot imker.

Onder de geslaagde cursisten staat de cursus zeer goed aangeschreven.

De geslaagden zijn na het volgen van de Basiscursus Bijenhouden in staat om met een bijenvolk te imkeren.

De cursus is toegankelijk vanaf 16 jaar en ouder.

Cursusinhoud

Er zijn 8 theorie- en 8 praktijklessen van 2 uur + een examen.

Er wordt gebruik gemaakt van o.a. flapoverbord, PowerPoint presentaties, kasten en imkermaterialen.

De cursus is inclusief het cursusboek “Bijenhouden, hoe doe je dat?’’ van Friedrich Pohl, het Praktijkhandboek Basiscursus Bijenteelt van de NBV, een uitgebreide syllabus van de lesstof, en de NBV-brochure Varroabestrijding.

Er is koffie en thee op de cursusavonden. .

Kosten
De cursus kost  € 210,– all incl.

Het bedrag kan op de eerste avond van de cursus contant worden voldaan, of voor aanvang van de cursus overgemaakt worden op bankrek. no. NL57RABO 0110873521 t.n.v. Bijenhoudersverreniging Peelland Deurne

Indien de geslaagde cursist lid wordt van de imkersvereniging in Deurne, krijgt men een bijenvolkje gratis.

De cursisten zijn tijdens het cursusjaar gratis lid bij de Nederlandse Bijenhouders Vereniging (NBV). Zij ontvangen dan ook het kleurrijke blad Bijenhouden.

Cursusdag, tijd en plaats

Theorie: Op dinsdagavond

De eerste les is half / eind januari, u krijgt bericht van de exacte datum

Tijd: van 19.30 tot 21.30 uur

Plaats: N.M.E.C-gebouw  “de Ossenbeemd” Haageind 31 Deurne

Praktijk
Praktijklessen worden gegeven van april tot en met augustus en zijn merendeels op zaterdagmorgen, de data worden op de eerste theorieles bekendgemaakt.

Tijdens de praktijklessen zorgt de cursist zelf voor beschermende kleding.

Per twee cursisten is gedurende de praktijk één bijenvolk ter beschikking, waarmee men alle handelingen van het imkeren zelf kan verrichten.

Toets en examen

Na de vierde theorieles wordt er een toets afgenomen, na de laatste theorieles volgt een officieel examen.Men dient een voldoende voor het theorie-examen te hebben behaald, alvorens men aan de praktijk kan deelnemen.

Tijdens de praktijklessen worden door de docent en de praktijkassistent de verrichtingen van de cursist boordeeld, tevens wordt door de cursist na elke praktijkles een verslagje gemaakt en op het praktijkevaluatieformulier ingevuld.

Het theorie-examen, de praktijkbeoordeling en de evaluatieformulieren worden in het eindresultaat meegenomen, en vormen tezamen het eindcijfer.

Diploma-uitreiking

Is het theorie-examen met goed gevolg afgesloten en de praktijkbeoordeling is voldoende, dan krijgt men een officieel diploma van de NBV. Het diploma wordt uitgereikt op de Ambrosius feestavond in december.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met Jos van den Heuvel: 077 4662164 / 06 54908950  of sakodege@gmail.com

Aanmelden

Maak voor het aanmelden voor de cursus gebruik van het online aanmeldformulier op de NBV website.

Contactgegevens

Naam

Deurne

Straat en huisnummer

RIETGORS 27

Postcode

5754 CV

Plaats

DEURNE

Provincie

Noord-Brabant

Email adres

j.berkers16@chello.nl

Website

http://www.bijendeurne.nl

Telefoonnummer

06-11060555

Contactinformatie

J. BERKERS

RIETGORS 27

5754 CV

06-11060555

DEURNE

E-mail: j.berkers16@chello.nl

Voorzitter: M.van Hugten

E-mail: hugten.biemans@hetnet.nl

j.berkers16@chello.nl