Koninginnenteelt

Het doel van koninginnenteelt is nateelt te krijgen van je betere volken. Als je een aflegger maakt teel je koninginnen; in het deel zonder de oude koningin ontwikkelen zich jonge koninginnen waarvan er -als je niets doet- één op bruidsvlucht gaat en standbevrucht wordt.

Wil je niet één maar diverse nateeltkoninginnen en bovendien geen stand- maar zogeheten gecontroleerde bevruchting, dan sla je twee vliegen in één klap. Want deze koninginnetjes hebben de erfelijke eigenschappen van je betere volk en zijn bovendien bevrucht met betere darren. En daardoor krijg je betere volken.

Teelt van koninginnen gebeurt op allerlei manieren, maar meestal door heel jonge larfjes met een overlarfnaald (een lepeltje eigenlijk) te ‘oogsten’ uit je betere volk en ze dan onder te brengen in een volk dat is voorbereid om die larfjes te voorzien van koninginnengelei, het voedsel dat ze nodig hebben om zich tot koninginnen ontwikkelen.

Gecontroleerde bevruchting van onbevruchte koninginnetjes gebeurt door ermee naar zgn. bevruchtingseilanden te gaan. Bijvoorbeeld Ameland en Marken voor het ras Buckfast, Vlieland voor het Carnicaras of Neeltje Jans voor de inheemse donkere bij. Ook kunstmatige inseminatie is een optie.

Soms vindt koninginnenteelt plaats in georganiseerd verband: doppenprojecten. Daarbij wordt de eerste stap gezet door een ervaren imker. Deze larft over in dopjes en laat werksterbijen die larfjes voorzien van koninginnengelei, waarna de deelnemers begeleid door de teler -in een of meerdere kasten met de juiste bijen -het grootbrengen van hun larfjes tot koningin voltooien.
Naast teelt vindt er ook selectie plaats, soms in georganiseerd verband, zoals bij de Werkgroep Beebreed Nederland (Carnica) of bij de Stichting de Duurzame Bij (inheemse donkere bij).

Er is veel documentatie over koninginnenteelt, bijvoorbeeld op de website van de VCI. De NBV organiseert cursussen Koninginnenteelt en de Koninginnenteeltcommissie van de NBV organiseert jaarlijks een koninginnenteeltdag.

Arista Bee Research

In de strijd tegen de Varroamijt is in 2013 de Nederlandse stichting Arista Bee Research opgericht. De stichting heeft als doel het telen van Varroaresistente honingbijen met de ‘Varroa Sensitieve Hygiëne’ (VSH) eigenschap. Samen met imkers in binnen- en buitenland is er een succesvolle methode ontwikkeld die deze Varroaresistente teelt mogelijk maakt. Er wordt nu gewerkt aan het resistent maken van zoveel mogelijke verschillende lijnen binnen de diverse rassen. Het is belangrijk om eerst een zo breed mogelijke diversiteit te verkrijgen alvorens er begonnen wordt aan een meer grootschalige verspreiding – dit ten behoud van de lijnen die in de laatste 100 jaar zijn opgebouwd.

Ga voor meer informatie over de projecten van Arista Bee Research naar aristabeeresearch.org. 

Ontvang 6x per jaar het vakblad Bijenhouden.