Privacybeleid Nederlandse Bijenhoudersvereniging

19 juni 2019

Jouw privacy is voor de Nederlandse Bijenhoudersvereniging, de NBV, van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat wij zorgvuldig omgaan met jouw gegevens. Deze privacyverklaring is van toepassing op onze websites www.bijenhouders.nl en www.vriendenvandehoningbij.nl en onze webwinkel www.bijenhouderssupport.nl. In deze privacyverklaring leggen we uit hoe we met jouw persoonsgegevens om gaan.

Voor vragen over deze privacyverklaring kan je terecht bij de NBV. De contactgegevens staan onderaan deze privacyverklaring vermeld.

Basisprincipe
De NBV hanteert de volgende stelregel:
De NBV gebruikt jouw gegevens uitsluitend voor het doel waarvoor je ze hebt verstrekt aan de NBV.

Online formulieren
De NBV heeft diverse online formulieren: van het aanmelden voor een cursus tot het doen van een donatie. Onder elk online formulier wordt gevraagd akkoord te gaan met onze privacyverklaring. De NBV hanteert deze verklaring voor het gebruiken en bewaren van de door jouw verstrekte gegevens conform de AVG. Je kunt niet eerder jouw gegevens aan ons verstrekken, voordat je akkoord bent gegaan met onze privacyverklaring.

Aanmelden lidmaatschap
Indien je je als lid aanmeldt voor een lidmaatschap bij de NBV, hebben we je NAW-gegevens nodig, maar ook je geslacht, geboortedatum, mailadres, telefoonnummer en/of mobiel telefoonnummer. De NBV werkt met kalenderjaren. Het lidmaatschap kan jaarlijks (uiterlijk 1 december) worden stopgezet voor het nieuwe kalenderjaar. De NBV bewaart je gegevens tot vijf jaar nadat je lidmaatschap is stopgezet.

Bestellingen webshop
Wanneer je in onze webshop www.bijenhouderssupport.nl een bestelling plaatst, gebruiken wij je persoonsgegevens om je bestelling correct af te kunnen ronden. Hiervoor gebruiken wij je NAW-gegevens, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer en je betalingsgegevens. Wij bewaren deze informatie tot je bestelling is afgerond en zeven jaar daarna (conform de wettelijke bewaarplicht).
Indien je een account aanmaakt omdat je vaker bij ons bestellingen plaatst, registreer je je gegevens waarbij je zelf een wachtwoord opgeeft. Wij bewaren je account, totdat je het zelf opheft.

Nieuwsbrief
De NBV verstuurt regelmatig een digitale nieuwsbrief, Imkernieuws. Je kunt je hierop abonneren. Hiervoor vraagt de NBV je emailadres, voor- en achternaam. Op elk moment kan dit abonnement worden opgezegd. Daarnaast bevat elke nieuwsbrief een afmeldlink. De NBV bewaart deze gegevens tot drie maanden nadat je het abonnement hebt opgezegd.

Blog
De NBV plaatst regelmatig een blogbericht via Bijenblog. Je kunt je aanmelden om een emailbericht te ontvangen zodra er een nieuw blogbericht is geplaatst. Hiervoor vraagt de NBV je naam en emailadres. Op elk moment kan deze aanmelding worden opgezegd. Daarnaast bevat elke mail een afmeldlink. De NBV bewaart deze gegevens tot drie maanden nadat je het abonnement hebt opgezegd.

Social Media
In onze websites zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten je persoonsgegevens. Indien je meer wilt weten over welke gegevens zij van je bijhouden, adviseert de NBV de privacyverklaring van deze partijen zelf na te gaan.

Verstrekken gegevens aan derden
De NBV zal jouw gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen indien dit noodzakelijk is om hun werkzaamheden voor ons te kunnen uitvoeren of om te voldoen aan wettelijke eisen.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?
Wij houden ons aan de wettelijke bepalingen c.q. de AVG omtrent de bewaartermijnen voor persoonsgegevens. Daarnaast heeft de NBV, waar van toepassing, zelf haar termijnen vastgesteld. Met name gaat het hier om klantcontact. De NBV bewaart correspondentie en eventuele bijbehorende persoonsgegevens 12 maanden na het klantcontact. Overige gehanteerde bewaartermijnen vind je terug in deze privacyverklaring. Je hebt altijd de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Cookies
Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen het ook zien als je onze website weer bezoekt. Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we vragen om je akkoord voor het gebruik van deze cookies.

Je kunt via jouw browser het plaatsen van cookies uitschakelen. De consequentie hiervan is wel dat sommige onderdelen van onze website niet meer goed werken.

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij staan Google toe de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Beveiliging
De gegevens die je aan de NBV verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen. Onze beveiligde omgeving wordt frequent getoetst en waar nodig verbeterd c.q. versterkt.

Disclaimer
Wanneer er wijzigingen zijn op (één van) onze websites kan het noodzakelijk zijn de privacyverklaring aan te passen. De NBV is gerechtigd de inhoud van de privacyverklaring te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld.

Inzage gegevens
Je hebt de volgende rechten:

  • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
  • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
  • het laten corrigeren van fouten
  • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
  • intrekken van toestemming
  • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Contact
Nederlandse BijenhoudersVereniging
Stationsweg 94A
6711 PW Ede

0317 422 422
nbvbureau@bijenhouders.nl

KvK 09160050

KANTOOR NBV

Stationsweg 94A, 6711 PW, Ede
Telefonisch bereikbaar:
0317-422 422 (van 10.00u – 12.00u uur)

Bezoek NBV bureau op afspraak
nbvbureau@bijenhouders.nl

IBAN: NL62ABNA0539042897
BIC: ABNANL2A
Inschrijving KvK: 09160050
RSIN: 816186911
De NBV is vrijgesteld van BTW.