Vraagtekens bij uitvoering 'Honingprogramma'

19-03-2020 Vraagtekens bij uitvoering 'Honingprogramma'

 

NBV, Imkers Nederland en LTO hebben vragen gesteld bij de wijze waarop het Honingprogramma komende jaren wordt uitgevoerd. Zij zijn van mening dat de prioriteiten binnen de imkerij anders liggen dan in het voorstel van de WUR  staan beschreven. In een brief aan het ministerie van LNV is verzocht het programma te herzien.

Lees hier de volledige brief aan het ministerie (PDF)

 

Honingprogramma

De Europese subsidie voor het honingprogramma is afgestemd op de grootte van de imkerij in ons land. De Europese Commissie bepaalt de bijdrage en daaraan draagt het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een evengroot deel bij. 

Het Honingprogramma wordt al enige jaren uitgevoerd door Bijen@wur. Voor de periode 2020 - 2022 heeft het onderzoeksteam plannen ingediend. Betrokken imkerverenigingen en de vertegenwoordiging van LTO in Brussel hebben daar vraagtekens bij gezet. 
De plannen borduren voort op onderzoeken van voorgaanden jaren, met name gericht op de bijengezondheid, varroareductie en nieuwe bedreigingen zoals de Aziatische hoornaar en wellicht in de toekomst de kleine bijenkastkever. Op de website van de WUR staan de plannen beschreven voor 2020 - 2022.

Aandacht verplaatsen

In een brief aan het ministerie schrijven de betrokkenen dat aandacht voor bijengezondheid zeker van belang is, maar dat er momenteel belangrijker zaken spelen in en om de imkerij. Het gaat om de volgende beschreven punten:

Bloemrijkheid en concurrentie met wilde biodiversiteit

Zoals de verschraling van de leefomgeving en het groeiend tekort aan voedsel. De combinatie van monocultures en de verdwijning van houtwallen en andere agrarische randgebieden hebben het leefgebied voor honingbijen en wilde bijen (solitaire bijen, hommels, zweefvliegen) ernstig in gevaar gebracht. Insecten zijn met 75% afgenomen in de laatste 27 jaar en honingbijen hebben nauwelijks nog gebieden met voldoende bloeiboog door het jaar heen.

Waarde van honingbijen en imkerij voor Nederland

Dit gaat over producten van honingbijen en hoe essentieel de bestuiving van honingbijen bij voedselgewassen is. Daarbij is belangrijk om te bepalen op welke manier de honingbijen door de gewas producerende bedrijfstakken worden gefaciliteerd in hun voortbestaan, en beschermd tegen de actuele bedreigingen in de landbouw (afname van voedsel en gewasbescherming). Het gaat ook over marktverkenning voor bijenproducten en meten en verbeteren van bijenproducten,

 

« terug naar het overzicht