Staatssecretaris Dijksma vraagt om debat

17-04-2013 Staatssecretaris Dijksma vraagt om debat

Wetenschappers buigen zich at jaren over de mogelijke oorzaken van bijensterfte. Men is het er over eens dat er meerdere oorzaken zijn. Een van die oorzaken zou het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen kunnen zijn.

Naar aanleiding hiervan heeft de European Food and Safety Authority (EFSA) op basis van de nieuwste wetenschappelijke inzichten gekeken of en zo ja welke risico's voor bijen er zijn door het gebruik van drie neonicotinoiden. In januari 2013 heeft EFSA geconcludeerd dat er bij het gebruik van deze middelen op sommige gewassen een hoog risico voor bijen is. De lidstaten van de Europese Unie en de Europese Commissie bereiden zich naar aanleiding hiervan voor op gemeenschappelijke actie.

Over de relatie tussen bijensterfte en neonicotinoiden en over de voorstellen die de Europese Commissie heeft gedaan laten vele wetenschappers, het bedrijfsleven, imkers, natuur- en milieuorganisaties, agrariers en burgers hun mening horen.

Staatssecretaris Sharon Dijksma vindt het van groot belang dat de betrokkenen bij elkaar komen en met elkaar in discussie gaan over de breed gedeelde zorg over bijensterfte en daartoe organiseert ze op 23 april 2013.

Bij elkaar: debat over bijensterfte en gewasbeschermingsmiddelen.

Het debat zal op dinsdag 23 april 2013 plaatsvinden, vanaf 15.30 uur bent u welkom in New Babylon Meeting Center te Den Haag (nabij den Haag CS)

Programma:
16.00 uur opening en inleiding door staatssecretaris Dijksma
16.20 uur interactieve paneldiscussie (met LTO, Syngenta, WUR, Natuur en Milieu, NBV en Ctgb) met de zaal
18.00 uur afronding debat en afsluitende borrel (tot 19.00 uur)

Aanmelden is vereist bij Anita van Barneveld: a.w.j.vanBarneveld@minez.nl 

« terug naar het overzicht