Negen op de tien imkers bestrijdt de varroamijt

11-10-2017 Negen op de tien imkers bestrijdt de varroamijt

Bijna 90% van de imkers volgt in meer of mindere mate het driegangenmenu om de varroamijten te decimeren. Dat is de uitkomst van de enquête over de bestrijding die de NBV in september hield onder haar achterban.

In 2014 werd een vergelijkbare enquete gehouden. Opvallend is dat het volledig volgen van het driegangen menu, bestrijding in voorjaar, zomer en begin van de winter, van 46% naar 40% teruggelopen. De voorjaarsbehandeling wordt in 2017 door minder imkers uitgevoerd dan in 2014: gedaald van 60% naar 46%. De winterbehandeling is juist toegenomen van 75% naar 81% in 2017.

De zomerbehandeling wordt met 87% het meest uitgevoerd, gevolgd door de winterbehandeling (81%) en op afstand de darrenraatmethode in het voorjaar (46%). Vier procent liet weten uit principe geen bestrijding uit te voeren. 

Mierenzuur is veruit het meest gebruikte middel bij de zomerbehandeling. Voor het toedienen wordt de Liebig dispenser het meest gebruikt (58%).

Het reduceren van varroamijten in onze volken lijkt nauwgezet te gebeuren. Wellicht is daar ook de lage winstersterfte aan te danken.

Lees de enquête uitlslag >>

 

 

« terug naar het overzicht