NBV groepen stemmen voor verkoop Bijenhuis

18-03-2017 NBV groepen stemmen voor verkoop Bijenhuis

Op de bijeenkomst van NBV groepsbesturen op zaterdag 18 maart zijn de groepen met ruime meerderheid van stemmen akkoord gegaan met het voorstel van het hoofdbestuur: het pand van de vereniging, Het Bijenhuis, te verkopen aan Bijenhuis BV. Achttien van de twintig groepen waren aanwezig. Daarvan stemden zestien voor en twee tegen. De overdracht zal binnenkort geëffectueerd worden met terugwerkende kracht tot 1 januari 2017.

Per genoemde datum had de vereniging de winkelactiviteiten al overgedragen aan Het Bijenhuis BV. Tot het besluit werd de winkel, magazijn en werkplaatsen verhuurd. Na de verkoop vindt het omgekeerde plaats: de vereniging haar deel met kantoren en vergaderruimte huren. 

 

« terug naar het overzicht