Nationale Bijenstrategie ondertekend

23-01-2018 Nationale Bijenstrategie ondertekend

 

Maandag 22 januari ondertekende minister Carola Schouten van LNV de Nationale Bijenstrategie samen met ruim 40 partners uit het bedrijfsleven, natuurbeschermingsorganisaties, land- en tuinbouworganisatie en de overheid. Ook de NBV heeft zich verbonden aan de strategie. Namens de NBV tekende interim voorzitter Bert Willigenburg (foto rechts).

De partners zullen de komende jaren 77 initiatieven gaan uitvoeren. Ze staan allemaal in het teken de achteruitgang van de bestuivende insecten, waaronder bijen, een halt toe te roepen en het proces te keren. Ons land moet weer bij-vriendelijk worden voor de meer dan 300 soorten in het wild levende solitaire bijen, hommels en de honingbij. Van de solitair levende soorten en hommels wordt meer dan de helft ernstig bedreigd. Bijen zijn onmisbaar voor onze voedselvoorziening. 

De NBV bereidt de actie Bij-vriendelijke gemeenten voor. De actie richt zich op verbetering van de dracht, op vergroting van het areaal bloeiende gewassen waarop de bestuivers kunnen foerageren. Samen met partners in de Bijenstrategie en als partner van Nederland Zoemt wil de NBV met de lokale afdelingen gemeenten stimuleren het beheer van de openbare ruimte te verbeteren ten gunste van de honingbij en andere bestuivers. 

Honingbijen en de Nationale Bijenstrategie

In de Nationale Bijenstrategie is een aparte paragraaf opgenomen over de honingbij. De eerste twee taken zijn vooraal gericht op de imkerij. De laatste twee vragen samenwerking met externe partijen. 

Nationale Bijenstrategie: Hoofdstuk 3 - Gehouden (honing)bijen

Het doel ten aanzien van honingbijen is het vergroten van bijengezondheid en het zorgen voor goede imkerpraktijken, met als inzet: 

  1. optimaliseren bijenhouderij en bevorderen bijengezondheid, bijv. via bewustwordingscampagnes en kennisoverdracht;  
  2. ontwikkelen en stimuleren ‘weerbare bij’, waardoor de honingbij beter bestand is tegen ziekten en plagen;
  3. bevorderen jaarrond beschikbaarheid van voedselplanten;
  4. optimaliseren samenwerking tussen bestuivingsimker en fruit-/groenteteler.

Download hier de Nationale Bijenstratie (PDF)

 

Bekijk het 'NOS op 3' bericht: 'Goed nieuws voor de bij, dus ook voor jou'

 

 

« terug naar het overzicht