Koninklijke onderscheiding voor voorzitter Dommerholt

22-04-2017 Koninklijke onderscheiding voor voorzitter Dommerholt

Jan Dommerholt is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij ontving de onderscheiding niet in zijn woonplaats Lochem, maar uit handen van burgemeester Geert van Rumund van de gemeente Wageningen. Het gebeurde tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op 22 april '17 van de Nederlandse BijenhoudersVereniging. Dommerholt nam tijdens de vergadering afscheid als voorzitter van het hoofdbestuur. 

Actief in de bijenhouderij



Jan Dommerholt houdt zich al veertig jaar bezig met bijen. Hij kreeg in 1978 zijn eerste volk. In 2007 trad hij toe tot het hoofdbestuur van de NBV en werd een jaar later voorzitter. Onder zijn leiding is gestart met de herstructurering van de organisatie. Hij heeft de vereniging vertegenwoordigd bij het 'Deltaplan Duurzame en Vitale Bijenhouderij', in januari 2009 aangeboden aan de toenmalige minister van LNV, Carla Verburg. Dat heeft geresulteerd in het Actieprogramma Bijengezondheid. Daarnaast heeft hij in (werk)groepen en commissies bestuursfunctie vervuld, zoals de NBV afdeling Driebergen-Doorn, de commissie Koninginneteelt van de NBV, de NBV-groep Utrecht, de Stichting de Duurzame Bij, de Stichting Adopteer een Bijenvolk, de NBV afdeling Lochem en de landelijke werkgroep en de commissie onderzoek biociden. 
In 2004 heeft Jan Dommerholt voor zijn 25-jarig bestuurswerk van het NBV afdeling Driebergen-Doorn een onderscheiding ontvangen.

Rundvee verbetering

Van Rumund roemde in zijn betoog de activiteiten Jan Dommerholt op het gebied van rundverbetering, zowel nationaal als internationaal. Hij was ruim twaalf jaar werkzaam als wetenschappelijk onderzoeker bij de afdeling Veeteelt aan de universiteit van Wageningen en het Instituut voor Veeteeltkundig onderzoek Zeist. Daar heeft hij  zowel nationaal als internationaal een grote wetenschappelijke bijdrage geleverd aan de veredeling van melkvee. Van 1992 tot 2007 was Jan Dommerholt bestuurslid van de The European Holstein en Red Holstein Confederation (EHRC), de Europese koepelvereniging voor stamboekactiviteiten. Van 2000 tot 2006 was hij bestuurslid van World Holstein Friesian Federation (WHFF).

Aandacht voor mensen

Behalve voor de bijenteelt en rundverbetering, heeft Jan Dommerholt zich als bestuurslid en voorzitter ingezet voor de Stichting Lochems Steunfonds, dat is opgericht in 1953 als Stichting Steunfonds Ziekenhuis Lochem. Deze stichting verleent steun aan mensen in Lochem om verlichting in hun financiële situatie te brengen.

Medebestuursleden typeren Jan als een man die altijd klaar staat met raad, adviezen en ideeën om problemen aan te pakken. Door zijn bezielende en verbindende manier van leiding geven enthousiasmeert hij andere bestuursleden.

 

« terug naar het overzicht