Karin Steijven aangesteld als Lector Bijengezondheid

25-08-2015 Karin Steijven aangesteld als Lector Bijengezondheid

Benoemd bij Hogeschool Van Hall Larenstein

Bij Hogeschool Van Hall Larenstein (VHL) wordt Karin Steijven per 15 september (0,6 FTE) aangesteld als lector Bijengezondheid. Karin Steijven promoveert dit najaar aan de universiteit van Würzburg in Duitsland op het onderwerp: ‘Effecten van genetisch gemodificeerde gewassen op bijen’. Tijdens haar studie en overige activiteiten heeft Karin zich verdiept in veel aspecten van bijengezondheid en bijenhouderij waaronder ook de ecologische aspecten hiervan.

De aanstelling van de lector Bijengezondheid vindt plaats naar aanleiding van het in 2013 door het Bijenberaad opgestelde ‘Actieprogramma Bijengezondheid’. Dit actieprogramma  is door de betrokken partijen aangeboden aan staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken. De staatssecretaris heeft vervolgens toegezegd voor een periode van drie jaar een zogenaamde bijenmakelaar mee te willen financieren als schakel tussen wetenschappelijke kennis en de praktijk.

De NBV is verheugd dat de aanstelling een feit is. In de totstandkoming van het Actieprogramma Bijengezondheid is de NBV pleitbezorger geweest voor het realiseren van een functie in de lijn zoals hiervoor ombeschreven. 

Interview (8 minuten op 12 oktober) Radio Eén Vandaag >> 

Lees het persbericht van Van Hall Larenstein >>

« terug naar het overzicht