Idylle: voor vlinders, mensen en bijen!

22-02-2013 Idylle: voor vlinders, mensen en bijen!

Een kleurrijker Nederland, dat is waar de Vlinderstichting en de NBV aan gaan werken. Met steun van de Postcodeloterij worden de komende drie jaar heel veel Idylles aangelegd. Voor mensen om van te genieten en voor vlinders en bijen om beter te kunnen overleven.

Samen met de NBV zal De Vlinderstichting de komende jaren zorgen voor meer kleur in het Nederlandse landschap. Idylles, percelen in het buitengebied, variërend tussen een halve en twee hectare, worden ingezaaid met inheemse bloemenmengsels. Stroken met wilde planten waarlangs vlinders zich kunnen verplaatsen. Zo ontstaat bijvoorbeeld in bredere wegbermen en langs fietspaden leefgebied voor vlinders, maar ook voedselrijke plekken voor bijen en hommels.

Al decennia lang vermindert het aantal vlinders in Nederland en staat de stand van de honingbij de laatste jaren onder druk als gevolg van de wintersterfte.
Vanaf 1991 volgt De Vlinderstichting nauwgezet de trends van alle vlindersoorten. Het blijkt dat zowel de bedreigde soorten als sommige algemene soorten steeds maar verder achteruit gaan. Kort geleden is aangetoond dat één van de oorzaken het gebrek aan bloemen is. En hier hebben niet alleen de vlinders last van, ook de bijen en hommels. Een gebrek aan bloeiende planten leidt voor deze insecten niet alleen tot een tekort aan nectar maar ook het essentiele stuifmeel.
Dankzij Idylle komt hier verandering in. Het zijn niet alleen een prachtig leefgebied voor vlinders en bijen, maar ze zijn ook heerlijke plekken voor mensen. Ook mensen genieten van de kleuren en geuren op deze plekken en door de inrichting hebben ze volop mogelijkheden om er te wandelen of te zitten.
Voor meer informatie zie de website van de Vlinderstichting.

« terug naar het overzicht