Het gaat nog steeds niet goed met de bijen

18-07-2016 Het gaat nog steeds niet goed met de bijen

 

Open brief aan Nefyto (Den Haag) als reactie op het Nefyto persbericht en factsheet
 'Het gaat goed met de bijen'

 

Het gaat nog steeds niet goed met de bijen

Nederlandse BijenhoudersVereniging waarschuwt voor optimisme

Na een aantal jaren geconfronteerd te zijn met hoge wintersterfte van honingbijenvolken,lijkt het tij gekeerd. Imkers verloren in de winter 2015-2016 gemiddeld nog maar 6,5% van hun volken tegen ruim 20% een jaar of vijf geleden. Deze positieve ontwikkeling wordt toegeschreven aan een verbeterde, doorgevoerde bedrijfsmethode binnen de bijenhouderij in ons land. Daar blijft het bij als het gaat om verbetering ten aanzien van bijen. Dat het goed gaat met de bijen, zoals Nefyto, brancheorganisatie voor producenten van gewasbeschermingsmiddelen, in haar bericht van 1 juli jl. concludeert, spreekt de Nederlandse BijenhoudersVereniging (NBV) tegen.

Nefyto vliegt met haar bericht ‘Het gaat goed met de bijen‘ en gelijknamig aanvullend factsheet volledig uit de bocht. Feiten worden verdraaid, begrippen door elkaar gehaald. Dat het wat beter gaat met honingbijen, zegt niets over de meeste van ruim 300 bijensoorten in ons land, waaronder de hommels. Deze soorten verkeren in zwaar weer of zijn uitgestorven als gevolg van slechte leefomstandigheden. Het zijn dezelfde marginale leefomstandigheden die de honingbijen ook buiten hun korf of kast aantreffen.

Leefomstandigheden voor insecten worden nog steeds slechter
Die leefomstandigheden zijn juist enorm verbeterd, vindt Nefyto. Ze baseert zich daarbij op de aandacht die er is bij publiek en (semi) overheid voor de bestuivende insecten. Die aandacht leidt concreet tot het inzaaien van bloemen. Dat dit nog maar een welgemeende druppel op een gloeiende plaat is, daaraan wordt gemakshalve voorbij gegaan. Het bloemrijker maken van ons land staat nog in de kinderschoenen.

Nefyto heeft het niet over aan het stelselmatig op grote schaal doodspuiten van ongewenste bloeiende kruiden met herbiciden in akkers en weilanden. Op grote schaal voorheen aanwezige voedselplanten zoals klaver en korenbloem behoren tot het verleden. Bijen en hommels, maar ook vlinders, vinden te weinig voedsel. Populaties nemen af.

Bijenberaad
De NBV is evenals Nefyto en tal van andere belanghebbenden vertegenwoordigd in het Bijenberaad, in 2013 geïnitieerd door het ministerie van EZ. Onder voorzitterschap van Felix Rottenberg kwam het 25 mei jl. bij ZLTO in Den Bosch opnieuw bijeen. De belangrijkste vertegenwoordigers kregen het woord. De teneur was dat er lichtpunten zijn, dat hier en daar de handen ineen worden geslagen, dat de aandacht voor verbetering van de leefomstandigheden op gang komt en dat er naar elkaar wordt geluisterd. Dat het goed zou gaan met de bijen is daar niet uitgesproken, integendeel.

De NBV waarschuwt daarom voor optimisme. We zijn nog lang niet in de buurt van de gewenste situatie voor onze bestuivende insecten. De insecten die centraal staan in de voedselketen waarvan wij ook afhankelijk zijn. Het duurt nog jaren voor we Nederland weer het ‘land van melk én honing’ kunnen noemen.

Jan Dommerholt

Voorzitter Nederlandse BijenhoudersVereniging

 

Lees reactie Dagblad Trouw 17 aug. 2016

 

« terug naar het overzicht