Grote verschillen in wintersterfte bijen

24-07-2013 Grote verschillen in wintersterfte bijen

Het grootschalig onderzoek naar wintersterfte onder bijenvolken laat grote verschillen in Europa zien. Nederland had een relatief lage sterfte. Dat meldt COLOSS, in haar persbericht van 24 juli 2013. COLOSS is het wereldwijde onderzoeksnetwerk naar de oorzaken van de wintersterfte.

Van 19 Europese landen, Israel en Algerije zijn de gegevens van de volkensterfte van afgelopen winter bekend. In totaal meer dan 15.000 imkers leverden informatie over meer dan 280.000 volken.

De sterfte varieerde enorm: van 6% in Israel tot 37% in Ierland. In de Verenigde Staten van Amerika bedroeg de wintersterfte 31%. Polen en Finland hebben een stabiel sterftecijfer van 17%. Zuidoost Europa (Slovakije, Bosnië Herzegovina, Kroatië) hebben een laag jaarlijks gemiddelde onder de 10%, maar er werd wel een lichte stijging in 2012 waargenomen. In Centraal Europa (Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland) werd een kentering geconstateerd. De afgelopen jaren bedroeg de sterfte meer dan 20%, maar de recente winter bleef het steken op ongeveer 15%. Datzelfde gold voor Nederland. Afgelopen vijf jaar behoorden we tot de landen waar de hoogste sterfte voorkwam, de winter 2012-2013 bedroeg dit ‘slechts’ 15%.
Helaas is in de noordelijke landen (Noorwegen, Zweden, Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk) de sterfte gestegen van ongeveer 15% naar een niveau van boven de 30%. Engeland en Schotland spannen de kroon met een enorm hoog verlies van 34%.

Lees meer >>

« terug naar het overzicht