Erekorfjes voor Bob den Held, Jaap Smit en Ton Fleur

22-04-2017 Erekorfjes voor Bob den Held, Jaap Smit en Ton Fleur

Drie imkers kregen tijdens de ALV op 22 april '17 een erekorfje voor hun verdienste voor de vereniging.

Bob den Held

Den Held werd in 1977 lid van de toenmalige VBBN. In 1987 werd hij voorzitter van de afdeling Duin en Kogge (voorheen Zijpe) en is dat anno 2017 nog steeds. Bob bekleedde elf jaar het voorzitterschap van de groep Noord-Holland en was lid van het hoofdbestuur van 1990-1994, en had zitting in diverse commissies. Voor de groep Noord-Holland organiseerde Bob verschillende keren imkerdagen met een honingkeuring, en trad zelf op als keurmeerster. Hij verzorgt al twee decennia 'het Bijblijvertje', het afdelingsblad.

 

Jaap Smit

Jaap zijn imkerloopbaan begint op 12-jarige leeftijd. Sinds jaar en dag schrijft Jaap artikeltjes voor het ‘Groentje’ en later voor ‘Bijenhouden’. Een beknopte opsomming van zijn activtiteiten: secretaris en later voorzitter van de Afdeling Groningen, idem na zijn verhuizing naar Paterswolde bij de afdeling Haren - Paterswolde. Al meer dan 40 jaar coördineert Jaap de cursussen bijenteelt in de provincie Groningen. In 1975 was hij, geholpen door Frits Kruse, de initiatiefnemer en organisator van de Noordelijke Bijenmarkt in Eelde die tot en met het jaar 2000 jaarlijks door hem werd georganiseerd. Hij is mede-initiatiefnemer van het grensoverschrijdende samenwerkingsproject ‘Imme Bourtanger Moor’, waar gewerkt wordt aan een toekomstig Duits-Nederlands scholings- en documentatiecentrum voor bijenhouden en natuurbescherming in Wesuwe, in de Duitse gemeente Haren (Ems). Verder is hij al tientallen jaren actief in de Kring (Groep Groningen) en in NoN-Bijeen waar hij zich inzet voor vele regionale activiteiten, zoals de jaarlijkse studiedagen in Beilen. Hij was van 2007 – 2015 lid van de NBV Onderwijscommissie. Daarnaast is hij samen met Van Iersel de vertaler van de Nederlandse uitgave van het boekje van Pohl ‘Bijenhouden voor Gevorderden’, dat voor de Vervolgcursus wordt gebruikt. 

 

Ton Fleur

Ton Fleur is een van de stuwende krachten bij de organisatie van de jaarlijkse Honing- en Bijenmarkt in Eerbeek op de 4e zaterdag van september. Ton schreef mee aan het jubileumboek ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de imkersvereniging  Eerbeek in 2001.Hij was bouwmeester van de tweede bijenstal van de vereniging Eerbeek, jarenlang voorzitter, verzorgt de P.R. en onderhoudt de afdelingswebsite.

« terug naar het overzicht