Constructieve bijeenkomst expertcommissies

07-10-2019 Constructieve bijeenkomst expertcommissies

Op 3 oktober jongstleden zijn de commissies met bestuur en bureau aan het werk geweest om met elkaar de koers voor de komende jaren te bepalen, op grond van de rondgang NBV ’t Land in (2017-2019) en het doelgroepenonderzoek onder het volledige ledenbestand (2019). De middag kenmerkte zich door een heel prettige, constructieve en betrokken sfeer. Van alle expertcommissies waren leden aanwezig. Naast het uitstippelen van de koers van de eigen commissie, werd ook nadrukkelijk verbinding gemaakt met andere commissies.

Zo heeft commissie Jeugd wel affiniteit heeft met de jongste imkers, maar hebben zij de kennis van de onderwijscommissie nodig voor het opzetten van een goede opleiding. En de bestuivingsimkers? Die gaan voor samenwerking en kennisuitwisseling met de telers, maar gaan in overleg met de commissie Biodiversiteit rond het vormen van een visie rond het plaatsen van aantallen bijenvolken. De trekkers van diverse informatiekanalen van de vereniging spraken het voornemen uit om periodiek afstemming met elkaar te hebben, zodat de verenigingscommunicatie een duidelijkere lijn krijgt.

De commissie Bijenteeltonderwijs heeft de afgelopen jaren hard gewerkt aan eigen NBV lesmateriaal. Dit is de fase van voltooiing zodat het voor het komend opleidingsseizoen beschuikbaar is. De ambitie is uitgesproken om ook voor andere specialistcursussen (bestuiving, koninginnenteelt) eigen opleidingsmateriaal te maken, dat actueel gehouden wordt door de commissie. Deze volgende stap past ook bij de wens van het bestuur om de komende jaren vooral te investeren in verdiepende kennis van bestaande imkers.

« terug naar het overzicht