Zonneparken voor bestuivers

12-11-2021 Zonneparken voor bestuivers

Zonneparken voor bestuivers

Sinds 2018 werken Solar Energy Works (SEW) en de NBV samen om de aanleg van zonneparken vriendelijk voor bestuivers te maken. Het eerste zonnepark dat op deze manier gerealiseerd is, is het zonnepark aan de Aadijk in Almelo. Voordat het zonnepark hier werd aangelegd bestond het terrein uit monotoon intensief gebruikt agrarisch land met weinig variatie en biodiversiteit.

Voor de NBV is het van belang is dat een zonnepark zodanig wordt ontwikkeld dat het past binnen het landschap en er voldoende licht en water op de bodem valt zodat het bodemleven zich kan blijven ontwikkelen en planten en bloemen kunnen groeien. Daarvoor is de grond bewerkt en is er een inheems kruidenmengsel rondom de zonnepanelen gezaaid en zijn er onder andere verschillende lindebomen  geplant. Het zonnepark heeft het afgelopen jaar in een bloemenpracht gestaan.  

Als sluitstuk komt er een bijenstal waar 10 tot 12 bijenkasten kunnen komen te staan. De fundering van de bijenstal is gelegd en met de verdere bouw wordt nu begonnen. Deze bijenstal zal ook worden ingezet voor educatieve doeleinden om te leren over honingbijen, wilde bijen en andere bestuivers.

Al met al wordt dit zonnepark een mooi voorbeeld van hoe een zonnepark kan bijdragen aan de energie transitie en tegelijkertijd aan de verbetering van de leefomgeving van bestuivers.

« terug naar het overzicht