Wintersterfte naar laagterecord

10-04-2014 Wintersterfte naar laagterecord

Imkers hebben afgelopen winter minder volken verloren dan in de jaren hiervoor. Het landelijk sterftepercentage bleef steken op 9,2%. Dat is de uitkomst van de telefonische enquête onder imkers die op dinsdag 8 april werd gehouden door de NBV en Bijen@Wur.

Goede hoop op vervolg

De sterfte van bijenvolken in de winter is jarenlang alarmerend hoog geweest. Er waren winters dat  1 op de 4 volken het niet overleefden. Dezelfde enquête na de winter 2012-2013 wees uit dat het sterftepercentage onder de 15% was gedaald. De vraag was toen of de vermindering eenmalig was of dat het zich zou doorzetten. De uitslag van dit voorjaar geeft goede hoop, maar het is te vroeg om te spreken van een trend.

2/3 van de imkers heeft geen sterfte

Het onderzoek is gehouden onder leden van de NBV en de Algemene Nederlandse Imkervereniging (ANI). Gezamenlijk vertegenwoordigen de twee verenigingen ongeveer 90% van de imkers. Om het percentage van de wintersterfte te kunnen vaststellen heeft het telefoonpanel imkers gevraagd hoeveel volken ze in het najaar hadden voorbereid op de winter en hoeveel daarvan bij het begin van de lente nog in leven waren. Maar liefst 69% van de bijenhouders meldden verheugd dat er geen uitval was. De imkers die wel met sterfte hadden te maken konden meestal aangeven waar het aan lag: proberen om een zwak volk in leven te houden werd het meest genoemd. 

Winter-APK laat nog lager sterftecijfer zien

Afgelopen maanden vond voor het eerst de Winter-APK plaats. Daaraan deden 63 imkers mee met gezamenlijk 525 bijenvolken. Daarvan waren er eind maart nog 495 in leven. Tijdens de apk-check in november werd ca. 1 op de 10 volken als zwak gekenmerkt. Onder deze groep zwakke volken was de wintersterfte aanzienlijk hoger dan het gemiddelde van de totale groep. Van het totaal werden eind oktober vorig jaar nog 10 volken verenigd. Daarmee blijft de sterfte onder de 7%!

Later in het jaar volgen meer uitslagen, waaronder de resultaten van het grensoverschrijdend onderzoek van COLOSS.

Blijvende aandacht voor omgevingsfactoren

Het lage wintersterftecijfer van dit jaar wil niet zeggen dat het eind van de sterfteproblemen bij bijen in zicht is. Bijenvolken hebben te kampen met verschillende factoren die hun gezondheid beïnvloeden. Veel genoemde factoren zijn de varroa-mijt, pesticiden en een beperkt voedselaanbod. 

Nos Journaal 14/4: 18:00 - Na ca. 10:30 het onderwerp bijensterfte en koning Willem-Alexander neemt een bijenvolk in ontvangst.

Nos.NL 14/4 - interview over bijensterfte.

Hieronder het officiele persbericht van Bijen@Wur en NBV (maandag 14/4) - KLIK voor PDF

Gezamenlijk persbericht, Wageningen UR en Nederlandse Bijenhouders Vereniging (NBV), 14 april 2014

Lage wintersterfte onder bijenvolken in afgelopen winter

Imkers hebben gemiddeld genomen afgelopen winter minder bijenvolken verloren dan in de jaren hiervoor. Het landelijk sterftepercentage is vastgesteld op 9,2%. Dat is de uitkomst van een telefonische enquête onder imkers die op dinsdag 8 april is uitgevoerd door de Nederlandse Bijenhouders Vereniging (NBV) en Wageningen University & Research centre (UR).

De sterfte van bijenvolken in de winter is jarenlang alarmerend hoog geweest. Er waren winters dat  1 op de 4 volken niet overleefde. De enquête na de winter van 2012-2013 wees uit dat het sterftepercentage naar ongeveer 13% was gedaald. “Deze uitslagen zijn bemoedigend, maar het is te vroeg om te spreken van een trend”, aldus Bram Cornelissen van Wageningen UR. 

De enquête is gehouden onder leden van de NBV, met ruim 6000 leden, de grootste bijenhouders-organisatie in Nederland. Ook leden van de Algemene Nederlandse Imkervereniging (ANI) waren betrokken bij dit onderzoek. Gezamenlijk vertegenwoordigen de twee verenigingen ongeveer 90% van de imkers.

Om het percentage wintersterfte te kunnen vaststellen heeft het telefoonpanel imkers gevraagd hoeveel volken ze in het najaar hadden voorbereid op de winter en hoeveel daarvan bij het begin van de lente nog in leven waren. Uit het ledenbestand werden willekeurig 210 bijenhouders gevraagd naar de sterfte van bijenvolken in de afgelopen winter. Hieruit werd een wintersterfte berekend van 9,2% (betrouwbaarheidsinterval 95%: 7,2% – 11,7%). Van de respondenten gaf 69% aan geen uitval van bijenvolken te hebben.

Het is op dit moment nog niet bekend waardoor de wintersterfte in de afgelopen 2 jaar lager was dan de jaren ervoor.  Hoewel de zachte winter gesuggereerd wordt als mogelijke verklaring, is dit niet logisch aangezien de winter van 2012- 2013 juist streng was met ook een relatief laag sterftecijfer. 

Het lage wintersterftecijfer van dit jaar wil niet zeggen dat het eind van de sterfteproblemen bij bijen in zicht is. De laatste jaren is er veel aandacht geweest voor de bijensterfte. De imkers hebben zelf een belangrijk aandeel  in een goede voorbereiding van bijenvolken op de winter. Mogelijk werpt dit nu zijn vruchten af. Gunstige omgevingsfactoren zijn echter net zo van belang voor een gezonde bijenpopulatie.

« terug naar het overzicht