Wintersterfte in Europa hoger dan afgelopen jaar

19-08-2015 Wintersterfte in Europa hoger dan afgelopen jaar

Jaarlijks vindt monitoring plaats door het Nederlandse Centrum Bijenonderzoek (NCB), onder leiding van Romee van der Zee. Aan de hand van een uitvoerige enquête wordt allerlei informatie verzameld van omstandigheden in de volken en in het vliegareaal die mogelijk betrekking heeft op de uitval in de winter.

Sinds voorjaar 2013 houdt de NBV samen met Bijen@wur begin april een beknopte telefonische steekproef onder een ruim 200 imkers om een indruk te krijgen van het uitvalspercentage. In april '15 werd een wintersterfte percentage van 9,9% vastgesteld.

Het NCB kwam tot bijna het dubbele: 18%. Hiebij moet wel de kanttekening worden geplaatst dat 13,65% werkelijk sterfte betreft en 4,35% onoverkoombare problemen met de koningin. Het eerst dat het NCB de koninginnenproblemen betrekt in het sterftecijfer. Dit geeft verwarring in het vergelijk met eerdere of andere enquêtes. 

Meer informatie op de pagina over de wintersterfte 2014-2015 >> 

« terug naar het overzicht