Programma webinarmarathon november - Ben jij erbij?

14-09-2021 Programma webinarmarathon november - Ben jij erbij?

 

Dit jaar vinden er in november geen fysieke studiedagen plaats, maar er is wél een webinar marathon! De Commissie Studiedagen heeft afgelopen maanden veel werk verricht om een gevarieerd en inhoudelijk aantrekkelijk programma neer te kunnen zetten. En daar is ze in geslaagd! In november kan je als lid van de NBV elke week deelnemen aan een webinar. Er is zowel afwisseling in dagen als op inhoud, zodat zoveel mogelijk leden minstens een keer kunnen en willen deelnemen. En wil je ze alle vier bijwonen, dan mag dat ook! Hieronder vind je een uiteenzetting van alle vier de webinars.

 

Dinsdagavond 2 november | Biodiversiteit & Beïnvloeding leefomgeving bijen
19:30 - 21.15 uur

Frens Pries - lector ‘Bijengezondheid’ (Hogeschool Van Hall Larenstein) en ‘Duurzame bestuiving van gewassen’ (Hogeschool Inholland), imker, lid ledenraad NBV, lid commissie Biodiversiteit

In de media krijgen we steeds meer de indruk dat biodiversiteit en honingbijen niet samengaan. Het lijkt zelfs zo dat honingbijen de schuld krijgen van de geringe biodiversiteit in Nederland. Het webinar gaat hierop in. Wat zijn de oorzaken van geringe biodiversiteit van insecten in Nederland? Beconcurreren honingbijen andere bestuivers? Willen we of moeten we naar richtlijnen voor het plaatsen van honingbijen in en rond natuurgebieden? En vooral: wat kan je als imker doen om natuur inclusief te gaan imkeren?

 

Eric Mahieu – imker, lid commissie Biodiversiteit en Natuurbeschermer

"Red de bij" is een veelgehoorde kreet. Bijenhouden & biodiversiteit klinkt voor veel mensen als een vanzelfsprekende match en veel bijenhouders zijn dan ook vanuit idealistische motieven begonnen. Maar dan blijkt de honingbij die reddingsacties helemaal niet nodig te hebben en wordt je idealistische hobby ineens negatief gevonden. Kun je wel ‘groen doen’ als imker en hoe vervul je alsnog de rol in de maatschappij die je voor ogen had? In dit webinar verkennen we de rol die de bijenhouderij en de individuele imker kunnen innemen om imkeren maatschappelijk verantwoord en daarmee toekomstbestendig te maken. 

 

Woensdagavond 10 november | Honingprogramma en Samen imkeren: Diversiteit en eenheid bij elkaar!
19:30 - 21.00 uur

Coby van Dooremalen - Senior onderzoeker en programmaleider Bijen@wur, Wageningen Research
Aangevuld met verschillende bijdragen van de deelnemers aan Samen Imkeren: Stichting De Duurzame Bij, Werkgroep de Vitale Bij, Beebreed Nederland, BD imkers.

Duurzaam bijenhouden wordt steeds belangrijker. In Nederland werken verschillende initiatieven toe naar methoden en bijenvolken die met minder middelen toe kunnen in relatie tot de parasiet Varroa. Bijen&wur doet samen met een aantal van deze initiatieven onderzoek op een gezamenlijke bijenstand. Het doel is kennis over het imkeren met en de gebruikswaarde van deze weerbare bijenvolken te verzamelen. En hiermee mogelijkheden van imkeren zonder Varroa bestrijding naar de praktijk uit te dragen. Dit Samen Imkeren onderzoek is onderdeel van het Honingprogramma. Ook het andere werk dat Bijen&wur verricht in het Honingprogramma wordt tijdens dit webinar toegelicht.

 

Woensdagavond 17 november | Natuurlijk imkeren & Praktisch imkeren
19:30 - 21.00 uur

Ben Som de Cerff - Hobby-imker en docent koninginnenteelt en bijenteelt, auteur Bijenblog

Natuurlijk(er) imkeren
Wat kan je als imker bewust doen en vooral laten om het natuurlijke gedrag van het bijenvolk te ondersteunen? Dit alles heeft tot doel de vitaliteit van onze bijenvolken te bevorderen. Aan de hand van praktische voorbeelden zal het thema “Natuurlijk(er) imkeren” toegelicht worden. Aangezien imkeren een persoonlijke belevenis is, is er geen zwart-wit en kan iedereen zijn eigen grijstinten creëren en zijn persoonlijke werkwijze hanteren.

 

Cyriel Lendfers- docent groene ruimte en projectmedewerker CITAVERDE College

Praktisch imkeren
Je hebt na een cursusjaar je imkerdiploma behaald en vol goede moed ga je met je eigen volk van de cursus de winter in. Na de winter begint het avontuur, al dan niet met ondersteuning van mentor, coach of verenigingsafdeling. En dan komen de uitdagingen, dilemma’s, keuzes die niet alleen bepaald worden door weersomstandigheden, maar door het ontwikkelingsritme van het volk. Nieuwsbrieven, ervaringen van anderen en natuurlijk de eigen opgedane kennis en ervaring kan voor verrassingen en onzekerheden zorgen. Hoe kun je daar mee omgaan? Wat voor type imkers zijn er en wat is jouw manier van imkeren?

 AANMELDEN KAN TOT MAANDAG 15 NOVEMBER 18:00 UUR

Donderdagavond 25 november | Duurzaam bijenhouden & Koninginnenteelt
19:30 - 21:00 uur

Thomas van Pelt - imker bij www.bergbienen.com, bijenexpert (twee Duitse gemeenten)

Duurzaam bijenvolken creëren
Een titel die meteen voor spanning zorgt: hoe interpreteren we vandaag nog “duurzaam”? En wat heeft dat met bijenhouden te maken? Er bestaan 1001 methodes om bijen te houden en toch zijn we steeds op zoek naar een optimalere weg om bepaalde processen efficiënter vorm te willen geven. Vanuit de biologie van de bij, een beetje filosofie, de uitdagingen en vooral naar een toekomstig succes als imker vertel ik een verhaal dat in onze middelgrote imkerij tot nu toe goed afliep. Ook twijfels en kritische puntjes worden besproken en er is uiteraard ruimte voor interactie.

 

Henk Rostohar - imker, koninginnenteler, auteur boeken koninginnenteelt en imkerweetjes

Koninginnenteelt - Waarom koninginnenteelt overwegen, wat heb je nodig en wat kan het je brengen?
Het webinar gaat niet zo zeer in op de wijze van telen en de techniek, maar behandelt vooral de overwegingen om met koninginnenteelt te beginnen. Wat kan het je als imker brengen en wat heb je er voor nodig?

 AANMELDEN KAN TOT 22 NOVEMBER 12:00 UUR

Aanmelden

Om deel te kunnen nemen aan (één van) deze webinars is aanmelden noodzakelijk én dien je lid te zijn van de NBV.
Klik hier om je aan te melden voor (één van) deze webinars.
LET OP: voor elk webinar is plek voor 1.000 deelnemers. Meld je dus z.s.m. aan want vol=vol!

 

Beschikbaarheid webinars achteraf

Mocht je niet kunnen deelnemen aan (één van) de webinars, dan kan je deze op een later moment terugkijken. De meeste webinars c.q. lezingen (let op: dus niet alles!) worden namelijk opgenomen. Alle opnamen zullen na de webinar marathon op onze website (Mijn NBV) worden gepubliceerd. De presentaties zullen wel zoveel mogelijk na het betreffende webinar terug te vinden zijn op onze website, Mijn NVB.

 

Deelname via Zoom

De webinars worden allemaal aangeboden via Zoom. Na aanmelding ontvangen alle deelnemers enkele dagen voor het desbetreffende webinar de link waarmee ze kunnen deelnemen aan het webinar. Voor wie nog niet bekend is met Zoom: in deze handleiding lees je hoe Zoom te installeren c.q. te gebruiken. Ook lees je in dit document hoe om te gaan met de chatfunctie en de Q&A functie.

 

« terug naar het overzicht