Nieuws van de EU: herziening marketingnormen verandert mogelijk etiketteringsregels voor honing

15-10-2021 Nieuws van de EU: herziening marketingnormen verandert mogelijk etiketteringsregels voor honing

 

Een bericht van Arie Kreike, LTO-gedelegeerde die namens de Nederlandse Bijenhouderij in de EU de belangen van (honing)bijen verdedigt (lid van Working Party On Honey): 

Herziening van marketingnormen; ondersteuning honing mengsel labels

De herziening van handelsnormen is een van de belangrijkste acties in de "van boer tot bord"-strategie, die begon met de publicatie van een aanvangseffectbeoordeling in januari 2021 en een openbare raadpleging in augustus, verklaarde EU-landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski eerder vandaag. Hij voegde hieraan toe dat de stap consumenten in staat zou stellen weloverwogen keuzes te maken, in lijn met het algemene streven naar meer vereenvoudiging en duurzaamheidsoverwegingen. Hij vestigde ook de aandacht op "gerichte vragen die we onlangs aan de lidstaten hebben gesteld en waarvoor de antwoordtermijn nog openstaat". In de loop van het debat steunden de afgevaardigden in grote lijnen de noodzaak van een herziening van de handelsnormen om consumenten op de hoogte te houden.

Delegaties warmen zich op voor herziening van de honingrichtlijn: alle lidstaten, behalve Zweden, boden "duidelijke steun" aan voor de herziening van het wettelijk kader voor de etikettering van honingmengsels in het kader van de zogenaamde honingrichtlijn, zo bleek tijdens de Farm Council in Luxemburg (11 oktober j.l.). Vertegenwoordigd door staatssecretaris bij de minister van Plattelandszaken, Per Callenberg, werd Stockholm beschreven als "iets meer lauw" zoals in, het sprak geen directe steun uit, maar zei dat het zou moeten worden aangepakt "binnen de wetgeving inzake traceerbaarheid en de regels voor etikettering", wat ‘het ook gemakkelijker zou maken om de etiketteringsvereiste te controleren’.

In specifieke bewoordingen was Tsjechië duidelijk dat de etikettering van honing "al lange tijd niet geschikt is voor het beoogde doel" en dat het moet worden gewijzigd. Dit is iets waar Hongarije "de afgelopen jaren om heeft gevraagd", terwijl Kroatië zei dat de verplichte openbaarmaking van het land van herkomst van honingmelanges "een stap in de goede richting was". Ondertussen zei PL dat landen met het hoogste percentage mengsels op de honingmengselmix moeten worden gezet.

De huidige voorzitter van de Raad benadrukte dat houders niet tevreden zijn met de huidige EU-regels, waardoor honingmengsels kunnen worden geëtiketteerd als "EU" of "niet-EU", zonder de exacte landen op te sommen, wat hij zegt, faalt om "de consument de juiste informatie te geven die hij wil". Aangezien de EU slechts ongeveer 60% van de totale honingconsumptie in het blok produceert, is dit "de reden waarom we het initiatief hebben genomen om het wettelijke kader anderhalf jaar geleden te herzien", zei de minister.

Tijdens zijn toespraak tot de kamer zei het hoofd van de EU Farm dat de Commissie "de honingrichtlijn zou onderzoeken, in het kader van onze herziening van de handelsnormen", gezien het sterke signaal dat de lidstaten hebben gegeven. Hij herinnerde eraan dat uit de "recente openbare raadpleging over handelsnormen is gebleken dat sommige belanghebbenden de verplichte vermelding van landen van herkomst in honingmengsels willen zien", terwijl anderen voorstander waren van handhaving van de bestaande regels.

« terug naar het overzicht