Nieuwe werkgroep aan de slag voor positie honingbij

12-01-2022 Nieuwe werkgroep aan de slag voor positie honingbij

Waar het Imkersoverleg voorziet in een gezamenlijke stem van de vier grootste Nederlandse imkerorganisaties (NBV, IN, BVNI en BD-imkerwerkgroep) richting de landelijke overheid, is besloten parallel een werkgroep te starten die zich specifiek gaat richten op de vraagstukken rondom mogelijke concurrentie tussen honingbijen en andere bestuivende insecten. Het gaat hier met name om habitat en dracht  - en in relatie hiermee - de positie van de honingbij in het Nederlandse landschap en het imago van de Nederlandse imkerij.

Eind december is in een eerste online vergadering met elkaar kennisgemaakt en zijn verwachtingen uitgewisseld en doelen van de werkgroep bepaald. Op basis hiervan is besloten tot het in eerste instantie samenroepen van diverse inhoudelijk experts, die kunnen helpen met het in kaart brengen van de huidige stand van zaken (onderzoek, maatschappij, belang van honingbijen voor de Nederlandse teelt) en de vertaling van deze informatie naar imkers en maatschappij. De eerste benaderde experts hebben zich inmiddels bereid verklaard op dit onderwerp actief te willen zijn en de werkgroep te ondersteunen.

Zodra de bijeenkomst met inhoudelijke experts heeft plaatsgevonden of wanneer er nieuws op dit onderwerp te vermelden is, volgt uiteraard een update.
 

« terug naar het overzicht