Nieuwe en herkozen bestuursleden NBV

19-04-2014 Nieuwe en herkozen bestuursleden NBV

Voor de Algemene Ledenvergadering van de NBV op 19 april stond de (her)benoeming van enkele bestuursleden op de agenda. Voorzitter Jan Dommerholt (foto links) was aftredend en herkiesbaar. De aanwezigen benoemden hem met applaus voor een volgende periode van drie jaar. Bestuurslid Henk Zomerdijk had de maximale bestuursperiode voltooid. Het bestuur had Henk gevraagd drie jaar extra aan te blijven. De aanwezige leden stemden daar mee in.

Jan schrage (1948) is het nieuwe gezicht in het bestuur. Jan, woonachtig in het Limburgse Melderslo, is sinds 1985 bijenhouder. Hij is aangesloten bij de afdeling Horst waarvan hij sinds 2012 voorzitter is. Totdat de Bond van Imkers van de LLTB in 2006 fuseerde met de NBV heeft hij vier jaar deel uitgemaakt van het bestuur en de aansluiting bij de NBV mee gestalte gegeven. Vanuit de gedachte dat één grote belangenvereniging voor bijenhouders in Nederland noodzakelijk is, heeft hij zich daarvoor ingezet. Jan neemt de paats in van Dirk Brugman, aftredend en niet herkiesbaar.

Aat Rietveld (foto rechts), vice-voorzitter vanaf de fusie, trad na drie perioden af. Vanwege zijn jarenlange bijzondere inzet voor de vereniging werd hij tot erelid benoemd. Aat zal zich voor de landelijke vereniging blijven inspannen, liet hij in zijn afscheidswoord weten.

Het NBV-bestuur ziet er per 19-4-2014 als volgt uit >>

« terug naar het overzicht