Nieuw beleid organisatie NBV-cursussen Imkeren

03-06-2022 Nieuw beleid organisatie NBV-cursussen Imkeren

Op advies van de Commissie Imkeronderwijs bekrachtigde de Ledenraad vorig jaar gewijzigd beleid rondom de verantwoordelijkheden en organisatie van cursussen Imkeren. De nieuwe werkwijze heeft als doel de verbinding tussen cursisten en lokale verenigingen te versterken, waardoor voor de cursisten mentoraat en contact met imkers uit de nabije omgeving gestimuleerd wordt. Door de organisatie van cursussen te verbreden naar het lokale verenigingsbestuur en de evaluatie van cursussen ook daar te beleggen, wordt beoogd de kwaliteit van de cursus verder te verbeteren. In geval van klachten of escalaties zoals overschrijdend gedrag, biedt het cursisten daarbij laagdrempeliger toegang tot hulp.

Bestuur, bureau en de Commissie Imkeronderwijs zijn gestart met de implementatie van de nieuwe werkwijze. Hiervoor zijn eind mei en begin juni ZOOM-bijeenkomsten gehouden met bestuursleden van lokale verenigingen en met de leraren Imkeren. Uit de online bijeenkomsten bleek enerzijds dat diverse verenigingen en leraren al via de nieuwe methode werken, maar ook dat nog niet iedere regio voldoende toegerust is om de nieuwe werkwijze uit te voeren. Er werden ervaringen uitgewisseld en vragen zoveel mogelijk beantwoord. Op basis van de feedback uit deze bijeenkomsten zullen processen en benodigde informatie en documenten worden geoptimaliseerd. Vanaf het seizoen 2023-2024 zal volgens de nieuwe methode worden gewerkt. Naast het voortdurend monitoren van deze implementatie wordt de gewijzigde methode na 3 jaar geëvalueerd.

« terug naar het overzicht