Netwerk Ambassadeurs Biodiversiteit ingesteld

15-04-2019 Netwerk Ambassadeurs Biodiversiteit ingesteld

 

De eerste 33 NBV Ambassadeurs Biodiversiteit rondden op 13 april de opleiding af en zijn van start gegaan in hun nieuwe vrijwilligersfunctie. Daarmee heeft de NBV de start gemaakt met het netwerk van Regionale Ambassadeurs Biodiversiteit voor Bijen. De eerste ambassdeurs kunnen onmogelijk het hele land bedienen. Daarom zal in het najaar een volgende groep worden opgeleid.

De ambassadeurs treden op namens de NBV. Zij zijn in hun regio aanspreekpunt zijn voor leden, ledenraadsleden, afdelingen en samenwerkingsverbanden op het gebied van drachtverbetering. Ambassadeurs kunnen ook zelfstandig aansluiting zoeken bij regionale initiatieven en daarbij de belangen van de NBV en haar achterban behartigen. 

Lees meer en overzicht ambassadeurs >

« terug naar het overzicht