NBV verbindt zich aan de Floriade 2022

20-06-2018 NBV verbindt zich aan de Floriade 2022

 

Nederlandse Bijenhoudersvereniging en Floriade gaan samenwerken

 

De Nederlandse Bijenhouders Vereniging NBV en de Floriade Almere 2022 B.V. ondertekenden op zaterdag 16 juni in Almere een ‘Letter of Intent’. Met deze samenwerkingsovereenkomst geven beide organisaties aan samen te willen werken in het kader van de Floriade die in 2022 in Almere wordt gehouden. De ondertekening was tijdens het Floriade Festival op het eiland Utopia.

Zonder bijen geen planten en bloemen, een belangrijke waarde voor de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade in Almere. De ondertekening van de intentieovereenkomst tussen de NBV en de Floriade Almere 2022 B.V. heeft echter meer dan een symbolische betekenis. Met het ondertekenen van deze ’Letter of Intent’ geven de twee organisaties aan dat ze gaan samenwerken om de Floriade in 2022 in Almere tot een succes te maken.

Concreet betekent de samenwerking dat de NBV zorg draagt voor een buitenexpositie, waarin de bij in al haar aspecten wordt belicht. Daarbij zal het publiek kennis kunnen nemen van het belang van de bij voor de land- en tuinbouw. Op de buitenexpositie worden onder meer bijenkasten opgesteld en worden de bezoekers meegenomen in het belang van de bij voor ons voedsel. Een uitgebreidere invulling zal na ondertekening verder uitgewerkt worden.

 

Jan Schrage (links) van het NBV bestuur heeft de intentieverklaring ondertekend.

 

Floriade Almere 2022

Iedere tien jaar wordt de Floriade op een andere locatie georganiseerd. Van 28 april tot en met 23 oktober 2022 is Almere gaststad van de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade Almere 2022. Onze aarde kent 7 miljard inwoners, waarvan meer dan 50% nu al in steden woont. Naar verwachting neemt dit toe tot 70% in 2050. Belangrijke vraag is hoe we onze steden leefbaar, gezond en attractief houden. Floriade agendeert de mondiale vraagstukken van de stad en exposeert tal van innovatieve oplossingen en inzendingen die Nederlandse bedrijven alsook gerenommeerde steden van over de hele wereld hiertoe bieden. Dat doet de Floriade in de vorm van een totaalformule met een expositie, een evenement, een groene stadswijk, kunst en tal van attracties.

Op het Floriadeterrein, dat 60 hectare beslaat, staan de sub thema’s ‘Voedsel’ (oplossingen voor voedselproductie en –veiligheid), ‘Groen’ (Groene Stad Arboretum en oer- en voedselbos), ‘Energie’ (duurzame energie-oplossingen) en ‘Gezondheid’ (gezonde leefomgeving) centraal.  Het terrein ligt aan het Weerwater, goed te bereiken vanaf de A6.

« terug naar het overzicht