NBV ledenraad uit de startblokken

13-11-2017 NBV ledenraad uit de startblokken

 

De wens de communicatielijnen binnen de vereniging kort te houden, meer inbreng vanuit leden in het reilen en zeilen van de NBV en besluitvaardiger te kunnen opereren, lag ten grondslag aan het oprichten van een ledenraad. Zaterdag 11 november was het zover. NBV Interim voorzitter Bert Willigenburg verwelkomde de groep van bijna veertig ledenraadsleden. Zij waren officieel in functie bij het aannemen van de vernieuwde statuten. Daarmee voltooide hij het proces dat in het voorjaar van 2015 in gang was gezet. 

De Algemene LedenVergadering heeft plaatsgemaakt voor de Ledenraad als hoogste besluitvormend orgaan van de vereniging. De veertig leden vertegenwoordigen elk ongeveer evenveel leden en hebben een directe link met een regionale groep. Hoe meer leden onder de groep vallen, hoe meer ledenraadsleden de groep kan voordragen voor de ledenraad.

Bert Willigenburg zag deze eerste bijeenkomst als een nieuwe start voor de NBV. Niet gebonden aan een winkel en bijbehorend gebouw kan de vereniging zich geheel richten op de imkerij, zowel intern naar de leden, als extern naar overheden en andere belanghebbenden.

Klik hier voor meer informatie >>

 

« terug naar het overzicht