NBV-bestuur weer op sterkte

15-06-2022 NBV-bestuur weer op sterkte

Afgelopen zaterdag (11 juni jl.) heeft de Ledenraad de nieuwe voorzitter van de NBV, Wijnand Lodder, en het nieuwe bestuurslid Christian Klander formeel geïnstalleerd. Hiermee is het NBV-bestuur weer op sterkte!

Wijnand en Christian nemen ieder voor zich de nodige kennis en ervaring mee en zijn zowel op inhoudelijk als persoonlijk vlak van grote waarde voor de kwaliteit van het bestuur en de toekomst van de NBV. 

De nieuwe voorzitter, Wijnand Lodder, wil zich alvast graag kort voorstellen via onderstaande introductie:
"Graag wil ik mij even voorstellen. Mijn naam is Wijnand Lodder. Ik woon met mijn vrouw, twee schapen, 4 poezen en 6 bijenvolken op de rand tussen Overijssel en Drenthe, pal aan de Duitse grens in Holtheme. Wij zijn de trotse ouders van drie zoons en een dochter en inmiddels 7 kleinkinderen. In het dagelijks leven werk ik als Algemeen directeur in overheidsdienst bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Om precies te zijn de Justitiële Informatiedienst. Rode draad in mijn werk is dat ik steeds ben gericht op het toekomstbestendig inrichten van organisaties en een goede verbinding met het publiek belang. Voor wie het nog eens na wil kijken…Er zijn op de website van de dienst diverse documenten en momenten te vinden die u een inkijkje zullen geven.

Mijn hobby’s zijn wandelen, lezen, muziek, schilderen, tuinieren (ook kas en moestuin) en natuurlijk bijen houden. Vorig jaar heb ik mij als beginnend imker aangemeld en de theorie van de basiscursus doorgenomen. Inmiddels volg ik actief praktijklessen en heb ik het imkeren ook in de praktijk opgepakt. Mijn diepe verwondering over het bijenleven en hoe wij daar op verantwoorde manier mee om moeten gaan maakt mij tot op het bot gemotiveerd om mij in te willen zetten voor een inclusieve manier van imkeren. Een manier van imkeren die ruimte biedt voor actieve kennisuitwisseling en innovatie en bijen houden ziet als plaats binnen de noodzakelijke biodiversiteit en niet daarnaast of zoals sommigen beweren daar tegenover.

Volgend jaar ga ik met pensioen en dat is precies de reden waarom ik nu al graag een stap zet om mijn bestuurlijke activiteiten op betekenisvolle wijze voort te zetten. Ik wil mij de komende jaren met passie en overtuiging als uw voorzitter van de Nederlandse Bijenhoudersvereniging inzetten voor een duurzame en toekomstvaste Imkerij in Nederland. U mag van mij verwachten dat mijn kompas is gericht op het verbinden van de diversiteit in kennis, kunde en betrokkenheid die ik in ruime mate om mij heen aantref. Mijn credo in dat verband is ‘eenheid in verscheidenheid’ en ‘samen beter’. Natuurlijk is dit stukje introductie volstrekt onvoldoende om elkaar beter te leren kennen. De komende maanden ga ik mezelf onderdompelen in het reilen en zeilen van de NBV en al de nodige ontmoetingen initiëren. Zodra mijn pensioen daadwerkelijk een feit is, zal er fundamenteel meer tijd en ruimte zijn. Ik spreek graag met u af dat ik er dan werk van maak ook u te ontmoeten."

Interim-voorzitter Jan Schrage doet het goed dat er op relatief korte termijn een nieuwe voorzitter is geworven. Een voorzitter die aangeeft dat hij gaat voor een duurzame en toekomstbestendige imkerij. Ook met de toetreding van een nieuw bestuurslid hoopt en verwacht hij dat onze mooie vereniging nog bestendiger gemaakt kan worden.
Zijn rol als interim-voorzitter heeft hij als een bijzondere periode ervaren, waarbij hij veel steun heeft gekregen van het bureau en collega-bestuurders. Hij draagt nu het stokje over aan Wijnand en wil iedereen bedanken voor het vertrouwen dat in hem is gesteld.

Het NBV-bestuur en het NBV-bureau bedanken Jan Schrage voor al zijn werk en betrokkenheid de afgelopen periode als interim-voorzitter en wensen Wijnand en Christian veel succes en plezier met het uitoefenen van hun nieuwe, maar vooral mooie taak!

« terug naar het overzicht