Limburgers bijeen voor bijen

15-10-2015 Limburgers bijeen voor bijen

Het gonsde op 15 oktober 2015 in het Gouvernement in Maastricht. Imkers, onderwijsmensen, overheden, natuurbeheerders en ondernemers uit de groene sector waren samengekomen om een positief effect te bewerkstelligen op de Limburgse biodiversiteit en op de bijenpopulatie in het bijzonder.

Bijen staan wereldwijd onder druk. Limburg kende in 2013 verreweg de hoogste bijensterfte van alle Nederlandse provincies. De wintersterfte bedroeg 25% in 2013. Zorgen daarover worden in Limburg vooral geuit door imkers en natuurorganisaties. Maar ook bij veel andere maatschappelijke organisaties en overheden leeft de wens bij te kunnen dragen aan het afnemen van de bijensterfte. Niet alleen voor honingbijen, maar ook voor wilde bijen en andere natuurlijke bestuivers. Bijna de helft van onze bijensoorten wordt bedreigd. Dit heeft grote invloed op alle gewassen die afhankelijk zijn van de bestuiving door bijen of andere (wilde) bestuivers omdat er veel minder vruchten en zaden groeien. Dit heeft invloed op mens en dier omdat die afhankelijk zijn van planten en zaden voor voedsel.

Imkervereniging Horst e.o. en CITAVERDE College hebben met Provincie Limburg een symposium georganiseerd “Limburgers bijeen voor bijen”. Naast praktische workshops en een kennismaking met de nieuwe lector bijengezondheid, Karin Steijven, werd er een convenant ondertekend door 20 partijen. Hiermee werd afgesproken om met elkaar projecten te gaan ontwikkelen en uit te voeren. Zo zal wetenschappelijk onderzoek omtrent dit onderwerp gestimuleerd worden en de resultaten zullen worden vertaald in praktische toepassingen, er zal door de betrokkenen meer voorlichting verzorgd gaan worden voor publiek en professionals en de overheden, natuurbeheerders en agrariërs gaan door middel van maai- en akkerrandbeheer het platteland in de zomer bloemrijker te maken.

De eerste initiatieven zijn genomen. CITAVERDE College heeft lesmateriaal ontwikkeld voor haar studenten en voor het brede publiek een app ontwikkeld met o.a. een bijenquiz (CITAVERDE Food Quiz in uw app store). Provincie Limburg heeft dit jaar met IVN Limburg en o.a. CITAVERDE College 140 bijenhotels bij basisscholen op laten hangen en de leerlingen hebben kennis opgedaan over bijen en de manier waarop zij leven. Gisteren werd tijdens het symposium het eerste gezamenlijke project van de gemeenten Horst aan de Maas, Roermond en de waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas aangekondigd. Hun samenwerking om bloemrijke kilometers te gaan zaaien is gestart. Er zullen nog vele initiatieven volgen.

 

CITAVERDE voor het Leven

CITAVERDE College is een onderwijsinstelling voor VMBO, MBO en Bedrijfsopleidingen en bestaat uit zes onderwijslocaties verspreid over heel Limburg. Leerlingen en studenten met interesse in de groene sector vinden bij CITAVERDE College een passende opleiding. Alles wat in het groene onderwijs gedaan wordt, leidt tot een beter, mooier en leuker leven. CITAVERDE laat studenten hun talent ontdekken en ontwikkelen, zodat zij van hun passie een betaald beroep kunnen maken. Daarbij werkt CITAVERDE College veel samen met regionale partners in onderwijs, overheid, maatschappelijke organisaties en de beroepspraktijk. Kijk voor meer informatie op www.citaverde.nl.

« terug naar het overzicht