Jaar van de bij

06-12-2011

2012 is uitgeroepen tot Jaar van de Bij

'Jaar van de bij' de website
> Selectie interessante linken
> Doel Jaar van de Bij 

 

     


Hulp bieden aan bijen
In het jaar van de bij krijgen alle in Nederland voorkomende bijensoorten extra aandacht. De honingbij is de enige bijensoort die in een volk leeft met duizenden anderen. De imker huisvest een volk in een kast of korf, maar in de natuur kiest de honingbij bijvoorbeeld een boomholte als onderkomen. Behalve de honingbij zijn er in ons land een paar honderd soorten bijen die een solitair bestaan leiden. Deze solitaire bijen hebben geen vaste woonplek. Gedurende hun leven zoeken ze holten waarin ze eitjes deponeren om zich voort te planten. Elke soort heeft zo haar voorkeur voor materiaal of plaats. Wij kunnen ze helpen door allerlei soorten holten aan te bieden in de vorm van een 'bijenhotel'. Een bijenhotel kan bestaan uit holle plantenstengels, blokken hout waarin gaten zijn geboord, gestapelde stenen of een combinatie ervan. 

Het bieden van nestgelegenheid aan bijen is een, maar er moet meer gebeuren om de leefomstandigheden van bijen te verbeteren. Voor het Jaar van de Bij is een speciale website ontwikkeld waar de activiteiten en achtergronden staan vermeld.
 
Interessante linken Jaar van de Bij:

> Jaar van de bij - nieuws
> De BIJ en WIJ - film
Bijenkrant - hoe kunt u uw tuin bijenvriendelijk maken (PDF)
> Solitaire bijen - informatieblad (PDF)
> Solitiare bijen - zoekkaart (PDF)
> Solitiare bijen - uitvoerige zoektabel met extra informatie en foto's
> Open Imkerijdag - ga bij een imker op bezoek


Doel
Het belangrijkste doel van het Jaar van de Bij is laten zien dat met eenvoudige middelen de leefomstandigheden van de bij sterk verbeterd kunnen worden.
Dit vergroot het draagvlak voor bijvriendelijk handelen bij het publiek en de overheden. Daarmee wordt b
eoogd  het publiek en overheden daadwerkelijk uitvoering geven aan meer bijvriendelijke aanleg en beheer van gemeentelijke en particuliere groenvoorzieningen.

 

Doelgroepen

1.      Publiek: natuur- en tuinliefhebbers (bijv. tuiniersverenigingen), scholen (vooral het basisonderwijs);

2.     Overheid: provinciale en gemeentelijke beleidsmakers en uitvoerders in het natuur- en groenbeheer.

 

Landelijke en afdelingsactiviteiten

In de loop van het jaar zullen landelijke activiteiten worden georganiseerd die een breed publiek moeten bereiken. De afdelingen van de deelnemende organisaties zullen in samenwerking met elkaar activiteiten dienen te ontplooien.

Alle activiteiten die in 2012 door afdelingen van de NBV worden georganiseerd, zoals de Landelijke Open Imkerijdag kunnen in het teken staan van dit bijzondere jaar. 
Alle NBV-afdelingen wordt gevraagd dit logo in hun correspondentie en publicaties te gebruiken.

 

De samenwerkende organisaties zijn: KNNV, IVN, EIS / Naturalis, de Bijenstichting en de NBV.


 


 

« terug naar het overzicht