In memoriam Lei Hensels

06-08-2021 In memoriam Lei Hensels

 

Lei Hensels is op 26 juli te Roggel overleden op 88 jarige leeftijd. Met de dood van Lei verliezen we een heel bijzonder iemand in de bijenwereld. Hij was 67 jaar lid van de NBV. In 2014 hebben we zijn 60 jarig lidmaatschap gevierd.

Lei is geboren in Rothem, bij Maastricht. Van jongs af aan ontwikkelde hij een grote liefde voor de natuur. Alle levende organismen boeiden hem: planten, vogels, zoogdieren en zeker ook insecten zoals de honingbij. Als kind had Lei al belangstelling voor de natuur en werd lid van het Natuurhistorisch genootschap Limburg, waar hij lang de leiding had bij de werkgroep Bijen en Bloemen.

Vooral het samenspel tussen de mens en planten en dieren fascineerde hem enorm. Een samenspel waar we als mens volgens Lei maar beperkte invloed op hebben. Kijk maar naar een bijenvolk, als imker kan je een volk wel bijsturen, maar niet sturen. Van de liefde voor de natuur een beroep maken: Lei is werkzaam geweest als voorlichtingsambtenaar bij het Ministerie van Landbouw, hij was daar Assistent Rijksbijenteelt consulent. Lei kende alle bijenstanden en alle imkers in Zuid Nederland, die hij in de eerste tijd op zijn motor bezocht. Hij gaf voorlichting aan de imkers over bijenhouden en bestuiving. Bij zijn taken hoorde ook schattingen maken bij spuitschade of bij vuilbroed.

Ook in België en Duitsland werd gebruik gemaakt van zijn kennis en ervaring op het vlak van bijenbestuiving! De bestuivingscursus, zoals die nu door de NBV gegeven wordt is nog steeds grotendeels gebaseerd op het werk van Hensels. Zijn eerste boek, de “Drachtplantengids voor de bijenteelt” was baanbrekend. Daarna kwam het boek “Bestuiving Land- en Tuinbouwgewassen door Honingbijen”. En recent verscheen zijn boek  “Bloeiend Leven”. Uit die boeken blijkt een brede, diepgaande botanische kennis. Lei wilde zijn kennis uitdragen, en vond het noodzakelijk dat elke imker de drachtplanten leert kennen. Aandacht voor biodiversiteit leidt tot bewuster en rijker bijenhouden.

Hij was 67 jaar lid van de afdeling Roer- en Leudal, dus van de NBV, maar alle imkersorganisaties waren hem even lief. Ook in andere organisaties was hij actief. Zo was hij lang voorzitter van Seniorenvereniging Roggel en vrijwilliger bij Stichting Studiegroep Leudal.

Lei was een trouw bezoeker bij de activiteiten van zijn afdeling, Roer- en Leudal. Vaak vergezeld van zijn trouwste fan en echtgenote Annie. Bij discussies op de praatavonden luisterde Lei aandachtig, hij reageerde in eerste instantie niet. En dan, als iedereen zijn zegje gedaan had kwam hij met zijn goed doordachte visie. Hij was een zeer actief lid van de afdeling, en probeerde het afdelingsbestuur altijd tot nog meer actie aan te sporen. Dan belde Lei het bestuur: Eigenlijk zou er in deze gemeente iets gedaan moeten worden. En dan kwam bijvoorbeeld het aanleggen van een bloemenstrook, het aanplanten van bomen, het op de juiste wijze uitvoeren van bermonderhoud, wilgen niet snoeien voor de bloei. Kunnen jullie als afdeling dat bewerkstelligen.

Hij gaf lezingen en natuurlijk ook imkercursussen. Lei was tot zijn dood nog steeds actief imker. En er is de toekomst: zijn kleindochter als imker.

 

Lei, altijd rustig, altijd vriendelijk, we zullen hem heel erg missen.

 

Uitspraken van Lei Hensels

“Bijenhouden betekent ook van bijen houden.”

 “Het welzijn van honingbijen en vele andere insecten is in belangrijke mate afhankelijk van voor hun beschikbare voedselplanten.”

 “Er zijn ook ziektes, maar daar kan je wat aan doen.”

 

Lei Hensels Lei Hensels - Bloeiend Leven

 

 

 

« terug naar het overzicht