Hopelijk spoedig herstel bijenlector Karin Steijven

15-01-2017 Hopelijk spoedig herstel bijenlector Karin Steijven

Sinds de zomerperiode is lector bijengezondheid, Karin Steijven, vanwege gezondheidsproblemen tijdelijk gestopt met haar werkzaamheden. Herstel duurt langer dan voorzien wat we allemaal betreuren niet in de laatste plaats zijzelf. Er is nu sprake van enig herstel maar het zal naar verwachting nog geruime tijd in beslag nemen.

Het lectoraat zelf is met inzet van de leden van de kenniskring, zowel vanuit Hogeschool Van Hall Larenstein zelf als vanuit Inholland Hogeschool en Has Den Bosch, zo goed mogelijk voortgezet. Een van de activiteiten was de consortiumvorming ten behoeve van een Raak-Pro aanvraag over Varro-mijt bestrijding en de aanvraag zelf.  
Zeker gezien de aanhoudende problematiek rondom gehouden en wilde bijen is de behoefte uitgesproken ook bij afwezigheid van de lector het lectoraat meer slagkracht te geven. We hebben binnen de eigen begroting van Hogeschool Van Hall Larenstein dit jaar de ruimte gevonden een plaatsvervanger in de vorm van een associate lector aan te stellen. Het betreft een interne kandidaat met zowel de kennis als de wetenschappelijke kwalificaties om deze taak voor 0,4 FTE op zich te nemen. Om een soepele terugkomst van Karin Steijven te faciliteren zal deze aanstelling in ieder geval tot het eind van het kalenderjaar zijn.

De aanstelling van de bijenlector is voortgekomen uit het Actieprogramma Bijengezondheid van het ministerie van EZ in samenwerking met betrokkenen in de bijenhouderij.

« terug naar het overzicht