Het Imkersoverleg, Honingprogramma: 1 stem namens 4 imkersverenigingen

05-10-2021 Het Imkersoverleg, Honingprogramma: 1 stem namens 4 imkersverenigingen

 

Op 20 september j.l. hebben de vier Nederlandse imkersverenigingen hun handtekening gezet onder het Imkersoverleg, waarmee ze als eenheid kunnen optreden in overleg met o.a. de rijksoverheid over met name de invulling en uitvoering van het Nationaal Honingprogramma. 

Alle 4 de Nederlandse imkersverenigingen zijn van mening dat het tot stand komen van Europees Honingprogramma in Nederland een integrale opgave is die het belang van iedere afzonderlijke imkerorganisatie overstijgt. Het vraagt om een nieuwe manier van samenwerken, dat sinds 20 september j.l. is vastgesteld in het Imkersoverleg. Het Imkersoverleg is ontstaan om namens alle imkersverenigingen (Nederlandse Bijenhoudersvereniging, Imkers Nederland, Beroepsvereniging Nederlandse Imkers en B.D. imkerwerkgroep Nederland) met één mond te kunnen spreken naar de rijksoverheid, het Ministerie van LNV en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Dit wordt gedaan ten dienste van Het Nationaal Honingprogramma, maar ook ten dienste van overige bijengerelateerde onderwerpen.

De verenigingen zullen op basis van consensus tot gemeenschappelijke standpunten komen. In juli j.l. is er additioneel budget van het Europees Honingprogramma 2020-2022 toegekend aan Nederland (zie hier). Vanaf 2023 is er nieuw budget beschikbaar uit het Europees Honingprogramma. Het Imkersoverleg ambieert dat de aanbesteding van Het Honingprogramma moet zijn gelegen in onderzoek, onderwijs, bijengezondheid en nationale teeltprogramma’s. Het moet niet gelegen zijn in rapporten die niet gelezen (kunnen) worden door imkers. Verdere inventarisatie van wensen en mogelijkheden gaat nu van start. Het Imkersoverleg zal twee keer per jaar samenkomen om de invulling van zowel het additionele budget alsmede het aankomende budget te verkennen. 

De samenwerkingsovereenkomst kan door NBV-leden worden ingezien en gedownload via MijnNBV.

Lees hier meer over het Europese Honingprogramma op de website van de Europese Commissie.

« terug naar het overzicht