Groen licht voor Bijenhuis vernieuwbouw

28-04-2015 Groen licht voor Bijenhuis vernieuwbouw

De noodzakelijke aanpassingen aan het Bijenhuis kunnen worden uitgevoerd. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 25 april gaven aanwezigen groen licht voor het vernieuwbouwplan. In het voorjaar van 2013 werden de plannen voor het verbeteren van het verenigingsonderkomen gepresenteerd onder de noemer Bijenhuis 3.0. 
De haalbaarheid hiervan was mede afhankelijk van de financiële steun vanuit de achterban en van sponsoring en fondsen. Na twee jaar bleek de steun onvoldoende en is er een versoberd plan gemaakt. Dit plan is voorgelegd aan de ALV. Er werd een officiële stemronde gehouden die met 2/3 meerderheid uitviel in het voordeel van het vernieuwbouwplan. 

Komend najaar zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd. Vóór het bijenseizoen 2016 moet het gereed zijn.

Lees meer over de plannen >>

« terug naar het overzicht