Europese richtlijnen sturen aan op bijenkastregistratie

28-11-2019 Europese richtlijnen sturen aan op bijenkastregistratie

Nederland is één van de weinige landen waar de registratie van bijenkasten nog niet verplicht is. De toekenning van Europese subsidies is echter gebaseerd op het aantal bijenvolken per lidstaat. Een getal dat tot nu toe voor de Nederlandse situatie onvoldoende benaderbaar was. De behoefte van Europa om een realistisch inzicht in de hoeveelheid bijenkasten per lidstaat, groeit inmiddels in rap tempo. Reden voor Imkers Nederland en de Nederlandse Bijenhoudersvereniging om op dit punt gezamenlijk aan de slag te gaan.

De imkerij in Nederland valt onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij. Binnen dit ministerie is veel kennis aanwezig rond de registratie van dieren en systemen om deze registratie mogelijk te maken, zijn voorhanden. Op dit moment is het registreren van de bijenvolken conform de methoden zoals deze gebruikelijk zijn binnen de veehouderij vanuit landelijke wetgeving nog niet verplicht. Desalniettemin onderkennen de Nederlandse imkerverenigingen wel het nut en de noodzaak om te starten met het beter inzichtelijk maken van de populatie van Nederlandse bijenvolken. Niet alleen vanwege de Europese toekenning van subsidiegeld, maar vooral op het gebied van bijengezondheid is meer inzicht in de bijenvolken wenselijk. Een eerste stap hiertoe zal gezet worden door het inventariseren van het aantal ingewinterde volken per imker.

Als peildatum hiervoor is in overleg 1 oktober vastgesteld. Nadere informatie over de exacte wijze van inventarisatie volgt, zodat in het najaar van 2020 de inventarisatie kan starten.

« terug naar het overzicht