Drie nieuwe leden voor Promote Pollinators

20-11-2018 Drie nieuwe leden voor Promote Pollinators

 

Op 14 november sloten Noorwegen, Estland en de Europese Commissie (uit naam van de Europese Unie)
zich aan bij de Coalition of the Willing on Pollinators: ‘Promote Pollinators’. Door de declaratie te
ondertekenen bevestigen zij zich te zullen inzetten om met uitsterven bedreigde bestuivende
diersoorten te beschermen. Het totale aantal coalitieleden is nu 24. De ondertekening vond plaats
tijdens de veertiende editie van de Conference of the Parties tijdens de UN Conference on
Biodiversity (CBD CoP14) in Sharm-El-Sheikh, Egypte.

Tijdens de High-Level Meeting van de conferentie, op woensdag 14 november, vond een ‘Sign-up
Event’ plaats, waar de nieuwe leden de declaratie ondertekenden.

Aan het begin van de bijeenkomst attendeerde Wierish Ramsoekh, plaatsvervangend ambassadeur
van Nederland, de aanwezigen op het belang van concrete actieplannen om bestuivende soorten te
beschermen. Hierbij legde hij de nadruk op de onmisbaarheid van bestuivers bij de productie van ons
voedsel. Daarna herinnerde professor Koos Biesmeijer de deelnemers aan de urgentie van een
samenwerking in de Coalition of the Willing on Pollinators. Zijn boodschap: diversiteit is belangrijk!
Verschillende bestuivende soorten samen bereiken meer dan alleen, en dat geldt ook voor de leden
van de coalitie. Om resultaten te bereiken moeten landen van over de hele wereld samenwerken.
Tijdens het Sign-up Event lieten de nieuwe ondertekenaars blijken vastberaden te zijn om samen te
werken, ideeën te delen en van elkaar te leren.
Deze bijeenkomst werd gefaciliteerd door het Promote Pollinators secretariaat, dat de nieuwe leden
warm onthaalde.

De Coalition of the Willing on Pollinators
Uit het IPBES beoordelingsrapport over bestuivende diersoorten blijkt dat bestuivers een sleutelrol
spelen in het behoud van biologische diversiteit, ecosystemen, voedselproductie en de
wereldeconomie. Een andere conclusie uit het rapport is huidige menselijke activiteiten dierlijke
bestuiving steeds vaker in de weg staan. Daarom besloot een groep landen actief te gaan
samenwerken in een coalitie ter bescherming van bestuivers, onder de naam Promote Pollinators.

Leden van Promote Pollinators commiteren zich aan:

  • Het ondernemen van actie om bestuivers en hun leefgebieden te beschermen, door middel
  • van het ontwikkelen van een nationale strategie;
  • Het delen van ervaringen en geleerde lessen;
  • Het opzoeken van de samenwerking met een brede selectie stakeholders;
  • Het ontwikkelen en uitvoeren van onderzoeksmethoden voor het behoud van bestuivers;
  • Het ondersteunen van en samenwerken met andere leden van de coalitie.

Ieder land dat voornemens is zich aan te sluiten bij Promote Pollinators is meer dan welkom. Er is
geen formele procedure, behalve het ondertekenen van de declaratie.

« terug naar het overzicht