Debat over bijensterfte levert nog geen concreet resultaat op

25-04-2013 Debat over bijensterfte levert nog geen concreet resultaat op

“Het is complexer dan we dachten”

Op 23 april vond in Den Haag het debat plaats tussen de belanghebbenden rond de grootschalige wintersterfte van bijenvolken. Dit gebeurde op initiatief van staatssecretaris Sharon Dijksma. De belangstelling was groot en alle belanghebbenden waaronder de NBV waren vertegenwoordigd.

Conclusie van de staatssecretaris was dat het nog complexer is dan ze dacht: de waterkwaliteit (vervuild met neonicotinoïden) is een grote, nieuwe zorg en de partijen moeten elkaar helpen een oplossing te vinden. Er is goed naar elkaar geluisterd en er klonk belangstelling voor elkaars standpunten. Besloten is dat er op korte termijn een ’24-uurs’ marathon debat komt in kleiner comité met als uitgangspunt dat er een oplossing moet zijn aan het eind van de zitting.

Enkele belangrijke punten uitgelicht:

  • NBV voorzitter Jan Dommerholt mocht van discussieleider Felix Rottenberg het debat beginnen. Hij deed dit door te melden dat uit recente peilingen van NBV en Bijen@WUR naar voren kwam dat 70% van de imkers geen wintersterfte had. Dat geeft aan dat er ook met  neonicotinoïden in de omgeving goed geimkerd kan worden. Dit gaf ruimte voor discussie.
  • De neonicotinoïden-concentratie in het oppervlaktewater is in sommige gebieden in ons land ontoelaatbaar hoog met als gevolg dat het water(insecten)leven hard achteruit gaat.
  • Alle partijen zijn van mening zijn dat het de oorzaak multifactoraal is: voedselschaarste voor bijen en de besmetting met de varroamijt, samen met gewasbeschermingsmiddelen, met name de neonicotinoïden, vormen deze kern van het probleem. De grote vraag is wat het onderlinge verband is; wat de interactie is van de factoren? Er is aangedrongen op goede scholing/voorlichting richting imkers, het creëren van een bloemrijk Nederland en het geven van openheid van zaken vanuit de producenten.
  • Maandag 29 april is er een Europees besluit over toelaten continueren of het instellen van een moratorium voor twee jaar. Wat de uitkomst wordt is erg onzeker. Het feit dat Dijksma eerder aankondigde dat als Europa de toelating niet verbiedt, Nederland het binnen haar grenzen de toelating zal intrekken zal geen stand houden, omdat de Europese regels de landen voorschrijft wat er we niet wordt toegelaten.

Lees ook:

http://www.akkerwijzer.nl/nieuws/3204/dijksma-wil-geen-20-jaar-terug-in-tijd

 

« terug naar het overzicht