Bescherming van honingbijen in beweging: ontwikkeling van nieuwe Europese richtlijnen

05-10-2021 Bescherming van honingbijen in beweging: ontwikkeling van nieuwe Europese richtlijnen

 

Een bericht van Arie Kreike, LTO-gedelegeerde die namens de Nederlandse Bijenhouderij in de EU de belangen van (honing)bijen verdedigt (lid van Working Party On Honey): 

De Europese Commissie gaat door met het uitrollen van strengere normen om honingbijen te beschermen tegen blootstelling aan pesticiden, nadat de EU-landen in juni eindelijk waren overeengekomen hoe streng ze die bescherming wilden hebben, waardoor jarenlange blokkades over zogenaamde specifieke beschermingsdoelen (SPG's) werden doorbroken (lees hier voor meer informatie).  

Opfriscursus: deze SPG's zouden worden uiteengezet in een Bee Guidance Document, waarmee de Commissie heeft geprobeerd een hoognodige update te geven - aangezien de EU nog steeds vertrouwt op wetenschappelijke richtlijnen om bijen te beschermen uit 2002.

Over naar de EFSA: tijdens de zomervakantie heeft de Commissie de voedselveiligheidsautoriteit (EFSA) van de EU gevraagd wanneer het richtsnoer (Bee Guidance) gereed zou zijn. Tijdens een technische vergadering werd gemeld dat de EFSA ernaar streeft het ontwerpdocument op tijd klaar te hebben om rond maart 2022 een openbare raadpleging te starten met het oog op de afronding van het document later dat najaar.

Volgende stappen? Zodra het richtsnoer klaar is, heeft de Commissie de EU-landen laten weten dat zij "onverwijld een ontwerpverordening zal opstellen om de uniforme beginselen voor honingbijen, hommels en solitaire bijen te wijzigen", en de nieuwe regels in werking te stellen.

De lacunes opvullen: Brussel probeert ook soortgelijke beschermingen in te stellen voor hommels en voor solitaire bijen, maar de inspanningen daar zijn langzamer gegaan vanwege een gebrek aan gegevens. Tijdens de technische bijeenkomst vroeg het EU-landen om hun aanbevelingen op dit gebied in te dienen.

« terug naar het overzicht