Aat Rietveld benoemd tot Ridder

26-04-2016 Aat Rietveld benoemd tot Ridder

Aat Rietveld, NBV groenambassadeur en voormalig vice voorzitter van het NBV hoofdbestuur is op 26 april door de koning benoemd tot  Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij ontving het lintje in zijn woonplaats Breda uit handen van burgemeester Paul Depla, in aanwezigheid van zijn echtgenote Ellie, kinderen en kleinkinderen, broers en zussen en vertegenwoordigers uit de imkerwereld

Op voordracht van het hoofdbestuur van de NBV werd Aat onderscheiden vanwege zijn niet aflatende ijver voor bijen, biodiversiteit en tomeloze inzet voor de biotoopverbetering voor insecten op zowel lokaal als landelijk niveau. Aat zet zich al jarenlang in voor de imkerij en het wel en wee van de bestuivers in land. Niet alleen honingbijen, maar ook de solitaire soorten staan bij hem de belangstelling. Hij heeft als vertegenwoordiger van de bijenhoudersbond van de ZLTO een grote rol gespeeld in de totstandkoming van de NBV in 2006. In 2015 nam hij afscheid als NBV bestuurslid. In Breda en grootschaliger in de provincie is hij nog steeds pleitbezorger voor een bloemrijkere omgeving. Het propageert de aanplant op grote schaal van bloembollenbijenmengsels.

Niet alleen zijn inzet voor bijen, maar ook zijn jarenlange inspanning tegen (sociale) armoede maakte dat het Zijne Majesteit mocht behagen Aat tot Ridder te benoemen.

 

 

« terug naar het overzicht